Miljoner kvar att söka för företagare som drabbats hårt av pandemin


Hon är en av dem som sökt och fått pengar. I företaget jobbar hon bland annat med att utbilda och föreläsa för företagare om hur de kan jobba med LinkedIn för att marknadsföra sina tjänster och öka sin försäljning.

För de hundra tusen kronor som hon sökt och beviljats kommer hon att digitalisera sin verksamhet och erbjuda utbildningar online.

– Det är helt fantastiskt att få de här pengarna.

Av de 72 ansökningar, som inkommit sedan i april, har 40 företagare i Gävleborgs län hittills beviljats omställningsstöd från Region Gävleborg. Totalt tre miljoner kronor har fördelats mellan företagen. Men det finns fortfarande 12 miljoner kvar att söka.

– Vi har funderat på varför inte söktrycket varit högre, säger Björn Wallander, projektmedelshandläggare på Region Gävleborg.

Vid regionens senaste presskonferens i veckan påminde Jan-Olov Friman, tillförordnad regional utvecklingsdirektör vid Region Gävleborg, om att det finns pengar kvar att söka för små och medelstora företag, närmare bestämt tolv miljoner kronor.

LÄS MER: Regionens uppmaning till företagare

Det var i april som omställningsstödet på 15 miljoner kronor sjösattes. Stödet är tänkt att hjälpa företag som drabbats extra hårt under coronapandemin att ställa om delar av verksamheten för att hantera krisen.

Görs det någon kontroll hur pengarna används?

– Företaget ska redovisa att de har haft kostnaderna, vi betalar inte ut pengar i förskott, säger Björn Wallander.

Tidningen har tidigare berättat om att Region Gävleborg även avsatt 25 miljoner kronor, varav 12,5 miljoner kommer från EU, i ett projekt som heter “Vi ställer om”. Det syftar till att stärka förutsättningarna för företagande.

För att ha rätt till omställningsstödet ska ett antal villkor vara uppfyllda. Handläggningstiden som är fyra veckor kan vara något längre under sommaren. Sista september går ansökningstiden ut. Formulär för ansökan samt alla villkor finns på Region Gävleborgs hemsida.

Omställningsstöd till små och medelstora företag

Några av de villkor som ska vara uppfyllda för att söka pengar:

– företagets arbetsställe ska vara registrerat i Gävleborg och ha drabbats hårt av coronapandemin

– bedrivit sin verksamhet på heltid i minst ett år (undantag för turistföretag)

– bedriva näringsverksamhet med vinstsyfte och inneha F-skattsedel.

Stöd lämnas exempelvis inte till:

-företag på en lokal konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen

– hobbyverksamhet eller verksamhet som bedrivs vid sidan av anställning

– företag som bedöms klara investeringen utan stöd, både på kort och lång sikt.

Exempel på stödberättigade kostnader:

– konsultkostnader för att styra om/anpassa befintlig verksamhet.

– särskilda marknadsföringsinsatser mot ny målgrupp.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar