Hängivna sportdykaren avslöjar – här ligger dolda vraken i Gävle skärgård


KARTA: Längst ner i artikeln finns en interaktiv karta där du kan klicka dig runt för att hitta de dolda skeppsvraken.

Jan Dahlström har de senaste 40 åren kartlagt ett drygt hundratal vrak och deras kulturhistoriska betydelse.

– Det har ju funnits en tradition bland dykare om att vara tysta. Varje dyk blir därför som att uppfinna hjulet på nytt, säger Jan Dahlström och fortsätter.

–Det är därför jag är så öppen med det. Jag vill så gärna få in tips.

Den på förhand mest spektakulära historien om Fru Margareta ratas snabbt av när han ska utse den för honom mest intressant förlisningen.

– Hon var ju en flytande likkista, säger Jan Dahlström.

Briggen Fru Margareta krossades mot kalkstensgrundet utanför Limön i oktober 1808. Skepparen fick båda lårbenspiporna avslagna innan han och ett hundratal soldater följde med briggen ned till havsbotten för deras sista vila.

– Hon hade ju sina problem sedan innan och borde inte ha åkt iväg, fortsätter Jan Dahlström.

Den mest spektakulära förlisningen enligt honom är snarare en båt som ännu inte hittats – Birgit.

Året var 1915 och båten var på väg över till Finland med tjärtunnor, maskin- och styckegods. Under eftermiddagen en timme efter att ha passerat Eggegrund anropas de plötsligt av en tysk ubåt. Besättningen ombord på Birgit beordras att sätta sig i livbåtarna. Därefter sänks skeppet med en sprängning, sedan bogseras besättningen in till land av den tyska ubåten.

– Henne har jag drömt om att hitta, säger Jan Dahlström.

Han rullar ut en gammal karta. Den har en stor reva i mitten. Det är bara en tidsfråga innan han äger en öst- och en västkarta över Gävlebukten. Han pekar på en punkt i havet, en timme från Eggegrund.

– Det är ett stort område att söka av och det är många parametrar som spelar in. Det har inte varit rätt väder och vi har inte sett något med vår sonar-scanner, säger han.

Jan Dahlströms största behållning med arbetet han har lagt ned på att kartlägga skeppsvrak är att få andra engagerade i vraken runtom Gävlebukten.

– Att få sammanföra dåtidens E4 med dagens E4(farleden i Gävlebukten kallas i vissa kretsar för dåtidens E4 reds. anm.), säger han.

De på land ska få se den kulturhistoria som finns under vattenytan.

– Vraken utanför Axmar bruk är de som syns bäst från land. Trots att de ligger så grunt är de väldigt välbevarade tack vare skyddet från öarna runtom, säger Jan Dahlström, och fortsätter:

– Det finns ett par på bara en meters djup, de syns klart från ytan.

Jakten på de mer eller mindre synliga vraken utanför Axmar bruk drog igång för 30 år sedan, berättar Jan. Han pekar på kartan.

– Inom det här området sökte vi efter vrak i två års tid. Vi hittade alla utom en, säger han och fortsätter:

– För två år sedan hittade de det sista. Vi hade missat det med tio meter.

Andra vrak som är lättillgängliga är skonerten, Signild, norr om fyren i östra Sikvik.

Samt en gammal pråm vid Utvalnäs som enligt Jan bör synas från ytan.

– Det är antingen Riman eller Inga som bägge har förlist i storm och drivit in mot land, säger Jan och fortsätter:

– Den ska kunna synas om man snorklar.

KARTA: Klicka dig runt på den interaktiva kartan här under för att kolla var skeppsvraken finns.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar