På knarriga, läskiga trätrappor tar vi oss – upp till stadens klocktorn


På översta våningen i Rådhuset finns en bred låst dubbeldörr som kan öppnas med en stor “fångarna på fortet-nyckel”. En kort stentrappa till innanför den, så är man uppe i vindsutrymmet i byggnaden. Där, bland platåer, isolering och smala läskiga trätrappor tar man sig vidare upp till ett förrum under klocktornet med små runda titt-fönster.

Alla väderstreck är synliga och när man klättrat upp för den sista stegen och öppnar luckan till själva klocktornet, så hänger de stora klockorna i spelet rak upp ovanför ens huvud. Mäktigt.

– Här uppe i klocktornet har jag faktiskt aldrig varit, så detta är lite spännande även för mig, säger Stefan Häggmark, som bland annat är fastighetsskötare på Gavle drift och service och är den som låser upp och visar vägen.

– Man ska inte vara höjdrädd här inte, säger han och skrattar – när det knarrar olustigt på platån av trä precis utanför förrummet där klockspelets “piano”klaviatur finns.

Sedan 70-talet har Rådhusets klockspel spelat för Gävleborna. Då styrdes klockorna av breda hålremsor i plast. Under vintern 2002 och våren 2003 pausades allt spel och den gamla hålkortsmekaniken byttes ut mot den dator och synt som i dag styr klockorna till vardags.

– Gävle Rådhus klockspel tillhör ett av de större befintliga i landet, berättar Olov Ryner som är pensionär och nu före detta Gävlebo.

Han var tidigare bland annat fritidspolitiker och vikarierande organist här i länet. Olov Ryner var också den som tog initiativ till att klockspelet skulle rustas upp strax efter millennieskiftet.

– Spelmekaniken var utsliten och fungerade inte som det skulle. Jag anmälde detta till Gävle kommun, vilket senare resulterade i en ny mekanik sattes i bruk under 2003, säger Olov Ryner som nu bor nere i Småland tillsammans med hustrun Birgitta Ryner.

Och sedan dess har Rådhusets klockspel varit i gång utan längre avbrott.

Fakta. Rådhuset i Gävle

Gävle Rådhus byggdes mellan 1782 och 1790 och ersatte det äldre rådhuset som förstördes i stadsbranden 1776. Byggnaden är ritad av arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz. Rådhusets tak och lanternin och annat skadades i samband med ytterligare en brand 1869. 1871-1872 renoverades Rådhuset efter ritningar av arkitekt Gustaf Dahl.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar