“Jag är verkligen rädd att alla ska dö”


När avdelningen skulle öppna blev omsorgspersonal inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) i Sandviken beordrade att avlösa under den ordinarie personalens raster. Detta trots att alla som LSS-personalen besöker under sina arbetspass befinner sig i riskgrupp.

– De sitter isolerade för att inte dö och träffar inte ens sin familj. Och nu tvingas vi åka runt med risken att smitta varenda en, säger en ur personalen.

Personalen, som vill vara anonyma, menar att de inte ens får berätta för sina brukare och deras anhöriga att de numera också jobbar med patienter som är smittade av Covid-19 under samma arbetspass.

– Det värsta jag kan tänka mig är om jag får en smitta jag inte känner. Hur många smittar jag då?

LÄS MER: Isabell tar hand om coronasmittade – ny avdelning har öppnat på Sandvikens sjukhus: “Vill känna att jag gör skillnad”

De upplever alla en stor oro för att de nya arbetsuppgifterna ska leda till att personalen för med sig smittan till sina brukare. Om en person blir smittad så riskerar alla brukare att bli sjuka, och alla de besöker tillhör någon slags riskgrupp och har nedsatt immunförsvar.

– Alla våra brukare kommer ju att dö, säger en personal.

Trots att personalen är väldigt noggranna med hygien och säkerhet, är alla riktlinjer inte möjliga i praktiken.

– Hur ska vi kunna hålla två meters avstånd exempelvis när vi lyfter? Det går inte.

När omsorgspersonalen påtalat sin oro för sina chefer, ska de fått höra att de lika gärna riskerar att bli sjuka, och riskera smitta andra, av att besöka mataffären.

– Men det kan ju jag välja själv. Om det är mycket folk på parkeringen kan jag välja att åka dit en annan tid, och hålla avstånd inne i butiken. Här får jag inte välja, och sen ska vi direkt ut till personer som isolerat sig för att inte dö.

LÄS MER: Person på äldreboende hade covid-19 – sedan insjuknade nästan all personal på avdelningen

Personal som själva tillhör en riskgrupp behöver inte arbeta på avdelningen för Covid-19. Men också här finns det oklarheter.

– När jag berättade för cheferna om mitt höga blodtryck, som då räknades som en riskfaktor enligt Folkhälsomyndigheten, fick jag höra att det inte var tillräckligt. De sa att man var tvungen att tillhöra minst två riskgrupper, berättar en ur LSS-personalen.

En annan ur omsorgspersonalen håller med om att säkerheten inte kan garanteras.

– Jag tillhör en riskgrupp, och behöver inte hoppa in. Men direkt efter sitt pass ska min kollega som jobbat med smittade sätta sig 30 centimeter ifrån mig i bilen, det blir ju samma sak.

Alla som jobbar med de smittade patienterna har fullständig skyddsutrustning. Alla ska också få en introduktion innan de får jobbpass på enheten.

– Men så sa de en dag att vi måste kontrollera varje munskydd extra, för tydligen hade det hänt att de var trasiga och lossnar. Det spelar ju ingen roll att man har skyddskläder om de är trasiga, då smittas man ju.

LÄS MER: Så är coronaläget på alla Sandvikens äldreboenden – Ängsbacken ett av boendena som specialgranskas: “Hårt drabbat vid en tidpunkt”

Det har också hänt att personal som inte gått introduktionen har blivit inkallade att jobba på avdelningen.

– Vi sa att hon inte fått introduktionen och all information. Då sa de att det inte spelar någon roll, vi måste skicka dit henne, säger en ur omsorgspersonalen.

För många i arbetsgruppen har situationen varit sista droppen som gjort att de tvingats sjukskriva sig eller vill sluta. De upplever att den ständiga oron för sina brukare blir en stor psykisk påfrestning.

– Även om jag inte är rädd för min egen del, vill man ju inte ha på samvetet att smitta någon som dör. Det är ju mig de litar på mest, jag ska ju ta hand om dem. Jag är verkligen rädd att alla ska dö.

Socialstyrelsen och Region Gävleborgs riktlinjer är att separera personal som jobbar med coronasmittade från omsorgspersonal inom andra verksamheter. Enligt tillförordnad förvaltningschef Maria Lindkvist är ambitionen fortfarande att begränsa antalet medarbetare, trots att LSS-personalen nu får hoppa mellan under sina arbetspass. Hon menar att arbetet med de smittade patienterna ska vara säkert.

– På enheten används alltid skyddsutrustning som sedan lämnas kvar. Görs det på rätt sätt så följer inte smittan med, menar tillförordnad förvaltningschef Maria Lindkvist.

Personalen känner en stor oro för att smitta sina brukare, vad säger du om det?

– Det jag kan säga om det är att vi varsamt måste hantera deras oro.

Enligt personalen får de inte berätta för brukare eller deras anhöriga att de numera också jobbar med coronasmittade, varför får de inte informera om det?

– Det kan jag inte kommentera. Jag vet inte, det är ingen diskussion jag känner till.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar