Ett svek mot Sveriges äldre


Sveriges coronastrategi har riktat in sig på att platta kurvan så att vården klarar av sitt uppdrag, men även att skydda äldre och andra riskgrupper. I vissa regioner, som Stockholm, kan knappast målet att platta kurvan anses uppnått. Vad gäller att skydda de äldre är misslyckandet större än så. Snart vet vi förhoppningsvis varför.

I tisdags presenterade Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, sin granskning av svensk äldrevårds hantering av coronapandemin. Myndigheten har hittat brister i bland annat hygienen och svårigheter med bemanningen.

Ungefär hälften av alla avlidna med covid-19-smitta i Sverige har haft hemtjänst eller bott på ett äldreboende. Ivo har i sin granskning hittat 40 kommuner som är särskilt drabbade – de står för nästan 70 procent av andelen dödsfall vid äldreboenden. Vidare ska knappt ett av tio äldreboenden, 91 stycken, följas upp särskilt. Två av dem ligger i Gävle, ett i Sandviken.

Mest graverande i Ivos granskning är att det framkommit att det, i alla fall tidigt i pandemin, i vissa regioner gick ut instruktioner om att det skulle göras generella bedömningar på insjuknande äldre, snarare än att upprätta individuella vårdplaner. Äldre skulle även i möjligaste mån behandlas på boendet och inte på sjukhus. Det är något anhöriga i flera fall flaggat för.

Det är otroligt allvarligt att människor, på grund av ålder, inte fått en läkarbedömning och därmed kanske blivit utan den vår de har rätt till. Hur många äldre har gått miste om vård som antingen kunnat rädda dem eller minska deras lidande i livets slutskede?

Den fördjupade granskning från Ivo med anledning av de generella bedömningarna är välkommen och nödvändig. Men agerandet att vissa regionerna som överhuvud taget aviserat om principen om generella bedömningar väcker frågan om hur det det såg ut innan pandemin, om det är vanligt att äldre människor inte får den läkarvård de har rätt till.

Ivos granskning är sammanfattningsvis ett svek mot Sveriges äldre, de som är skörast, de som det var mest prioriterat att skydda. Den blottlägger också problemen som finns inom äldreomsorgen och de problem som uppstår när äldrevården drivs av kommunen och övrig vård av regionen.

Den svenska äldrevården är underfinansierad och många som arbetar med att ta hand om våra sköraste saknar utbildning. Vem som helst kan faktiskt inte sköta en undersköterskas jobb. Det är ett yrke som kräver utbildning. Det handlar om basala hygienrutiner och att ta hand om sjuka och sköra människor med allt från personlig hygien till att ta sin medicin.

Coronaviruset som orsakar covid-19 är här för att stanna. Behovet att skydda våra äldre från den, men även från säsongsinfluensan, kommer att finnas kvar under en lång tid. Rustar vi inte för hösten nu, kommer vi sannolikt få sen en andra våg av covid-relaterade dödsfall bland de äldre. Vi som samhälle är skyldiga dem bättre än så.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar