“Anmärkningsvärt att inte hyrorna sänks”


Från och med i dag, fredag, och fram till den 17 augusti har restauranger efter Södra Kungsgatan rätt att utöka ytan på sina uteserveringar, från dagens 1,7 meter mätt från fasaden till 2,8 meter. Syftet från kommunens sida är att underlätta för krögarna att förhindra trängsel under coronapandemin.

Beskedet var efterlängtat bland krögare som tidningen pratade med i veckan. Men det fanns även tveksamma röster. Kommunen använder de nya reglerna som en täckmantel för att slippa sänka hyran för uteserveringarna, resonerade Sarah Johansson som äger Sarahs restaurang.

– Vi har ringt kommunen för att få sänka hyran för våra uteplatser under corona istället men de svarar inte, sa hon.

Nu får hon medhåll av Moderaternas kommunalråd i opposition, William Elofsson. Även han anser att hyrorna för uteserveringar borde sänkas under coronapandemin. En fråga som han tidigare drivit i kommunstyrelsen.

– Större uteserveringar är välkommet ur smittskyddssynpunkt, men det gäller även att se till att restaurangerna klarar sig ekonomiskt. Redan i april försökte vi få majoriteten att subventionera hyrorna. Det är rätt beklämmande när jag kan konstatera att krögare efterfrågar det utan att det händer något, säger han.

Beslutet om större uteserveringar togs på delegation av samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande Kjell Helling, L. Han är förvånad över reaktionerna.

– Det är fem krögare på den västra sidan av Södra Kungsgatan som har efterfrågat det här. Det vi har försökt göra är att tillmötesgå deras önskemål. Det finns, efter vad jag har förstått, ingen politisk majoritet för att sänka hyrorna, säger han och hänvisar till att Moderaternas förslag tidigare röstats ner.

Han framhåller att kommunen istället gjort flera andra saker för att försöka hjälpa krögarna under coronapandemin. Bland annat har säsongen för uteserveringar förlängts och förfallodatum för fakturor senarelagts när det gäller exempelvis markupplåtelser på kommunal mark.

– För att sänka hyror och avgifter krävs det beslut i kommunfullmäktige. Det är inget jag kan göra i en handvändning på delegation. Det borde William Elofsson veta, säger Kjell Helling.

Hans delegationsbeslut om större uteserveringar var riktat specifikt mot de krögare som efterfrågat det på Södra Kungsgatans västra sida. Men alla restauranger i kommunen har rätt att få saken prövad, menar han. Tillstånd söks hos polisen som då ber om kommunens åsikt.

– Vi kommer att göra allt för att tillgodose de önskemål som finns, säger Kjell Helling.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar