“Provta alla som läggs in”


De senaste två månaderna har 800 anställda inom vård och omsorg i länet på 89 olika arbetsplatser visat sig ha coronaviruset. Det har fått smittskyddsläkare Lars Wesslén att besluta om nya smittskyddsåtgärder.

– Vi övergår från screening av vissa grupper till att provta alla som läggs in inom slutenvården. Det handlar om runt 100 om dagen, berättar han på en presskonferens på torsdagen.

Tidigare har till exempel den som ska opereras fått testa sig, nu ska testningen omfatta alla som läggs in på sjukhus. När det kan införas hänger på laboratoriekapaciteten, men inom de närmsta veckorna är prognosen.

Den här typen av patientscreening har provats tidigare i våras av Region Gävleborg. Då hittade man just ingen covidsjuk, men nu är smittspridningen så allmän i samhället att den förväntas ge resultat enligt Lars Wesslén.

Personalen ska också börja använda visir när de tar hand om personer över 70 och andra i riskgrupp, eftersom det inte går att hålla avstånd i vårdsituationer. Visirbrist är skälet till att det inte gäller för alla patienter.

– En orsak är att det inte går att få tag i flergångsvisir.

De finns inte att beställa, utan de är hänvisade till engångsvarianten säger Lars Wesslén.

Varför inte munskydd också?

– Det är en avvägningsfråga.

Munskydd påverkar patientkontakten, vilket ska vägas mot det extra skyddsvärde de innebär utöver visir.

Den tredje insatsen är att återigen påminna om vikten av basala hygienrutiner, som att tvätta och sprita händerna.

Lars Wesslén säger att åtgärderna inte ska tolkas som att det är farligt att söka vård. Man ska inte dra sig för det, risken att smittas är större när man tar bussen eller handlar.

– Det är säkert här.

Testningen av alla med symtom förstätter och på torsdagen hade 3 590 testat sig. Tolv procent var sjuka i covid-19.

Är testet tillförlitligt?

– Ja, absolut, säger Lars Wesslén.

Genom att man tar prov på tre sätt, på kindens insida, i båda näsborrarna och spott, blir det tillförlitligt. Det ska dock tas när man har haft symtom i två dagar, men inte mer än fem.

Samtidigt fortsätter trenden med att färre behöver vård. På torsdagen låg en person på iva, i Hudiksvall, och åtta med konstaterad covid-19 på vanlig vårdavdelning. Ytterligare 18 patienter misstänktes vara sjuka.

– Vi ser en ökning av misstänkta fall. Det speglar att det finns en spridning i samhället och att den inte är obetydlig, säger Johan Kaarme, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar