Parkvägen stängs av för ledningsarbete – fler “slukhål” som det i fjol ska undvikas


Under två veckor, mellan den 17 och 31 augusti i år, kommer vägen att vara helt avstängd medan arbetet pågår. Dagvattenledningen från sextiotalet är sliten och behöver renoveras. Förra våren sprang den läck. Vattnet luckrade upp jorden och orsakade ett hål i asfalten – lagom stort för ett bildäck att köra ner i. Läckan var svårare att laga än beräknat, vilket gjorde att arbetet drog ut på tiden i flera veckor.

Nu har det kommunägda vattenbolaget avsatt två miljoner kronor till att förnya en längre del av ledningen.

– Det är ett förebyggande arbete som vi gör, vi vill förnya ledningen innan den går sönder igen. Ledningen är 90 centimeter i diameter så den rymmer otroligt mycket regnvatten. En läcka kan orsaka omfattande skador, säger Jessica Zetterholm, projektkoordinator på Gästrike vatten.

Under tiden måste all trafik – ungefär 14 000 fordon per dygn – ledas om. Orange skyltning kommer att uppmana bilisterna att välja andra vägar.

– Vi kommer att varna tidigt, redan i höjd med Valbogatan, Staketgatan och Kristinaplan så att man undviker att köra genom Villastaden där det är genomfartsförbud, säger Jessica Zetterholm.

Även på flera andra håll i kommunen jobbar Gästrike vatten med att byta ut och förnya gamla ledningar. Större arbeten gör i bland annat Bomhus och Hagaström. Bara i år satsas närmare 50 miljoner kronor på att rusta ledningsnätet i kommunen.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar