Kräftpest i Ockelbo: “Spridningen är våldsam”


Det var i Rännsjöbäcken i Ockelbo kommun som de döda kräftorna upptäcktes. De skickades för analys till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i Uppsala.

Där visade analyser att kräftorna hade drabbats av kräftpest.

Enligt Länsstyrelsen Gävleborg orsakar smittade flodkräftor ett våldsamt spridningsförlopp med höga koncentrationer av så kallade pestsporer.

Ulf Stridsberg var tidigare kommunal fiskevårdare i Sandviken. Han bekräftar att spridningen av smittan sker fort.

– När en kräfta är smittad och dör så skickar den ut massor med sporer som sedan smittar andra. Rinnande vatten sprider pesten snabbt medströms.

Människor drabbas däremot inte alls av kräftpesten.

– Flodkräftorna dör av pesten. Signalkräftorna mår inte heller så bra, men klarar av den. Kräftpest finns hos många signalkräftor som fångas och sedan äts, säger Ulf Stridsberg.

Så det är ingen fara att äta en flodkräfta med kräftpest?

– Jag har aldrig hört talas om att det skulle vara farligt. Flodkräftor dör ju ganska omgående efter att ha drabbats av pesten och därför är det svårt att hinna med att äta en pestdrabbad kräfta. Jag bor själv vid Vallbyån i Storvik. 1995 kom det in kräftpest i ån och bara en vecka senare var vattnet tomt på flodkräftor.

Området i Ockelbo där kräftorna hittades har nu “kräftpestförklarats” av länsstyrelsen i syfte att förhindra vidare spridning.

Området omfattar Rännsjöbäcken från Liss-Rännsjön till mynningen i Testeboån i Ockelbo kommun.

Inom området är det nu förbjudet att fånga kräftor, liksom att saluhålla, sälja, köpa och transportera okokta kräftor.

Fisk från området får inte användas som betesfisk i annat vatten.

Inga fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som använts i vattnet får föras till annat vatten utan att först desinfekteras.

Beslutet gäller till 31 december 2021.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar