Hotande miljardinvestering undanröjd – Sandviken ska få Gävles hjälp med värmeförsörjning


Det är pengar från Naturvårdsverkets projekt “Klimatklivet” som kommunerna i Gävle och Sandviken gemensamt sökt och nu beviljats. Det är nämligen inte bara billigare att samarbeta kring försörjningen av värme, det är också betydligt bättre för klimatet.

210 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär 45 procent av den totala kostnaden hjälper staten till med. Resten fördelas mellan kommunerna, där Gävle står för huvuddelen.

– Gävle har i dag en överkapacitet och i stället för att kyla ner spillvärme kan de med den här lösningen få betalt för att sälja fjärrvärme till Sandviken. För Sandvikens del så är det ju såklart också lönsamt, en både billigare och miljövänligare lösning än att investera i ett helt nytt värmeverk, säger Niclas Reinikainen, vd på Sandviken Energi.

Redan i början av 2019 skrev tidningen om att alternativ för framtida värmeförsörjningen i Sandviken utreddes. Då fanns en prislapp för ett helt nytt värmeverk som ersättning för de uttjänta tvillingsystrarna i Björksätra – som i dag eldas med torv. Nästan en miljard kronor var bedömningen att nyinvesteringen skulle landa på. En enorm kostnad för en kommun i Sandvikens storlek.

– Det har funnits flera alternativ som konkurrerat med varandra, men att bygga ihop Sandviken och Gävle blir den bästa lösningen, det är även ett lyft för hela regionen och något politikerna är mycket nöjda med, säger Niclas Reinikainen.

Det är restvärme från industrin, främst Billerud Korsnäs som är huvudingrediensen i den fjärrvärme som i dag produceras i Gävle.

Även i Sandviken har det tidigare funnits långt gångna planer på att samarbeta med Sandvik för att ta tillvara på restvärme därifrån. Men när bara ståljättens beslut i koncernledningen återstod lades planerna på is. I dag finns inga pågående eller planerade projekt mellan Sandviken Energi och Sandvik.

Sandvik har dock börjat värma sina egna lokaler med hetvatten via ett lokalt fjärrvärmenät och det ska enligt vad vi tidigare skrivit vara under fortsatt utbyggnad, dock endast för internt bruk.

Niclas Reinikainen berättar att enligt de beräkningar som gjorts kommer fjärrvärmen från Gävle täcka Sandvikens behov majoriteten av årets dagar.

– Det vi kommer behöva tillföra är lite spetsvärme de kallaste vinterdagarna. Det kommer vi göra genom att ha kvar det befintliga värmeverket i Björksätra och köra det vid behov. Det är även bra ur säkerhetssynpunkt, om det skulle hända något med försörjningen från Gävle.

De 15 personer som i dag jobbar på Sandvikens värmeverk kommer det dock inte finnas sysselsättning för i framtiden.

– Vi kommer försöka lösa det med pensionsavgångar och genom att se om det finns möjlighet att övergå till en anställning hos Gävle Energi. Vi ska ju verkligen försöka lösa det så bra vi kan, även om vi inte kan lova alla ett jobb, säger Reinikainen.

Men även om projekteringen ska påbörjas så snart det bara går så är det några år kvar till dess att de nya gemensamma arbetet är i mål.

Pengarna som har beviljats från Naturvårdsverket måste användas inom tre år, så 2023 bör samarbetet vara på plats.

Investeringen i siffror.

480 miljoner kronor beräknas projektet med att bygga ihop Gävle och Sandvikens fjärrvärmenät kosta totalt.

Naturvårdsverket har beviljat 210 miljoner i stöd inom ramen för deras klimatsatsning “Klimatklivet”.

Gävle kommun kommer stå för 70 procent av resterande belopp. Sandvikens kommun 30 procent, motsvarande 81 miljoner kronor.

https://www.arbetarbladet.se/artikel/sandviken-kan-ta-fjarrvarmen-fran-gavle-hett-alternativ-nar-torven-slopas

https://www.arbetarbladet.se/artikel/nytt-varmeverk-i-sandviken-kan-kosta-nastan-en-miljard-kronor-men-torven-ska-bortarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar