“Har nog lättare att nå ut”


Tidigare år har ungdomar i Gävle kommun varit garanterade sommarjobb. I och med coronavirusets intåg har den största majoriteten av jobb, som fanns tillgängliga inom äldreomsorgen, försvunnit.

För att undvika lottning av sommarjobbsplatser och fortsatt kunna garantera platser började Helen Åkerlind, kommunalråd i Gävle, att leta efter fler föreningar som kunde erbjuda platser för ungdomar att jobba på i sommar. Men det visade sig vara svårt att hitta.

– För att leda med gott exempel valde jag att plocka in sex stycken själv, säger Helene Åkerlind.

Totalt sex ungdomar har sommarjobbat hos henne, uppdelade i två grupper. Dessa har jobbat två veckor vardera efter varandra och fått samma arbetsuppgift. Helene Åkerlind beskriver ungdomarna som konsulter, de har i uppgift att kartlägga hur kommunen bättre kan få ungdomar att påverka politiken.

– De har tacklat uppgiften lite olika. Den första gruppen kollade på vad vi kan göra annorlunda i våra kanaler för att nå ut, medan den andra gruppen har fokuserat mer på Ungdomsrådet och deras möjligheter att förbättras.

– Det finns massor som skaver i ungdomsfrågor och hur vi ska nå ut, så det är är jättebra för oss att se hur vi kan förbättra det, säger Helene Åkerlind.

När tidningen kommer till stadshuset sitter Rania Mahdi, Madeleine Eriksson och Linus Henriksson Nording och jobbar. De kollar igenom svaren de fått på sin senaste enkät där de kartlägger i vilken utsträckning ungdomar anser sig ha inflytande på politiken.

– Vi har gjort en enkät, men inte fått så mycket svar som vi vill ha, säger Linus Henriksson Nording.

– Det dåliga vädret den här veckan gör det svårt att få svar ute på stan, fyller Helene Åkerlind i.

Det nya sommarjobbet är annorlunda jämfört med de traditionella sommarjobben inom exempelvis äldreomsorg och trädgårdsservice. Men Rania, Madeleine och Linus misströstar inte. Frihet under ansvar är förhållningsreglerna.

– Vi får bestämma egna tider och har egen planering, det funkar bra, säger Rania och Mahdi, Linus och Madeleine instämmer.

Hur tror ni arbetet hade gått om det var vuxna som jobbade med ungdomsfrågorna?

De vet nog inte riktigt hur de ska kommunicera med ungdomar, säger Madeleine Eriksson.

– Vi har nog lättare att nå ut till ungdomar, säger Linus Henriksson Nording.

På fredag ska Rania, Madeleine och Nils sina resultat för Ungdomsrådet och Helene Åkerlind.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar