Det borde ha tillsatts en integrationskommitté


Till ingens förvåning havererade migrationskommitténs förhandlingar under måndagen. I moderaten Maria Malmer Stenergards talepunkter handlar det om en socialdemokrati som valde makten framför en överenskommelse med oppositionen. Enligt Socialdemokraterna och Centerpartiet var det Moderaterna som var ovilliga att kompromissa om sitt siffersatta volymmål.

Den parlamentariska kommittén är ett resultat av Januariavtalet. Samma överenskommelse stipulerar att partierna som undertecknat den ska driva på för en ny humanitär skyddsgrund i förhandlingarna och att alternativt skyddsbehövande ska ha samma rätt till familjeåterförening som dem med flyktingstatus.

Mellan Januariavtalets punkter, Sverigedemokraternas krav på att fler ska lämna Sverige än som kommer hit, Moderaternas volymmål, Miljöpartiet och Centerpartiets krav på en mer liberal migrationspolitik och Socialdemokraternas försök att både rädda regeringen och ro i land förhandlingarna, fanns det inga utsikter att lyckas med att få till en långsiktigt hållbar lösning.

Moderaterna anger problem med integrationen som skäl till ett siffersatt volymmål och en stram migrationspolitik. Om nu integrationen är problemet, varför inte tillsätta en integrationskommitté?

Integrationen missgynnas av korta uppehållstillstånd – ingen hinner hitta en försörjning i ett nytt land på 13 månader. Är det bristande integration som är problemet, borde Moderaterna istället förespråka längre tillfälliga uppehållstillstånd, eller permanenta sådana.

Inte heller kommer några av de integrationsproblem som Moderaterna lyfter, som trångboddhet och problem i skolan, att lösas med en begränsad invandring. Det är politiska misslyckanden som Sverige har dragits med under lång tid. Ojämlikhet och sjunkande skolresultat är en konsekvens av nedskärningar i socialförsäkringar och kommuner och en blind tro på att marknadslösningar ska komma till rätta med offentlig sektors statliga underfinansiering.

Moderaternas integrationsvurmande kommer från att de helt enkelt vill minska invandringen till Sverige. Det är en av anledningarna till de havererade förhandlingarna. En annan är att Socialdemokraterna inte verkar veta vad de vill med migrationspolitiken.

Ett stort problem för Socialdemokraterna är att många väljare inte vet var partiet står i frågan om migration. Politiken just nu bygger på att den svenska lagstiftningen ska vara i linje med övriga länder i EU. Men vad betyder egentligen det rent praktiskt? Migrationskommitténs förhandlingar har inte bidragit till att klargöra det.

Den parlamentariska kommittén ska lägga fram sitt förslag i augusti. Sannolikt blir det nu en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet, vilket borgar för en reglerad invandring med asylrätten och humanism i centrum. Det är bra.

Till valet 2022 måste Socialdemokraterna tydliggöra vilken migrationspolitik de driver. Migrationen är en viktig fråga för väljarna och Socialdemokraterna har bara att förlora på att vara otydliga.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar