Hyresgäster besvikna när Sandvikenhus ratar SAIK


I samband med att Sandvikenhus sålde cirka 400 lägenheter i allmännyttan 2019 bildades i samband med skatteplanering dotterbolaget Sandtjädern Holding AB. Vinsten blev 162 miljoner.

Att Sandvikenhus, trots detta plus i ekonomin, slutade sponsra SAIK framstår som egendomligt. Äldre hyresgäster, i synnerhet i Björksätra, är besvikna.

Sandviken Stadshus AB, som är ansvarigt för de kommunala bolagen, struntar i problemet.

Borde inte alla bolag skötas lika bra som Högbo Bruk, som på ett föredömligt sätt integrerat utlandsfödda, utan att diskriminera äldre svenskar? Ett i dubbel bemärkelse välskött kommunalt bolag där ALLA är välkomna.

Björksätrakvinna

Fotnot. Sandvikenhus har getts möjlighet att svara på insändaren, men avstår att besvara.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar