“Hårt drabbat vid en tidpunkt”


Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har granskat hanteringen av covid-19 på landets samtliga 1 700 äldreboenden. Utredningen visar att 40 kommuner står för 70 procent av dödsfallen i covid-19.

På 91 boenden beskriver Ivo läget som extra allvarligt och där går man nu vidare med en specialgranskning.

– Vi går vidare med journalgranskning för att se vilken vård och behandling man fått, sa Ivos generaldirektör Sofia Wallström på en presskonferens på tisdagen.

– Det finns exempel på personer som inte har fått individuell bedömning av läkare utan där man gjort en generell bedömning som inte var vad personen behövde. Personer har råkat illa ut.

Tre av de 91 boendena man nu ska titta närmare på ligger i Gävleborg: kommunala Vallongården i Gävle, privata Stigslunds äldreboende i Gävle som Vardaga driver och kommunala Ängsbacken 2 i Sandviken.

Ivo ska nu begära in och granska patientjournaler för smittade och avlidna på boendena under perioden februari till juni 2020. Ivo ska också intervjua ansvariga sjuksköterskor på boendena. Man räknar med att utredningen blir klar i höst.

Ängsbacken i Sandviken har tre olika avdelningar: Ängsbacken äldreboende, Ängsbacken äldreboende 2 och Ängsbacken demensboende.

Det är avdelningen som heter Ängsbacken 2 som Ivo nu ska extragranska.

I Sandviken har Ivo begärt ut handlingar som rör sex omsorgstagare på Ängsbacken 2. Det berättar Maria Lindkvist som är tillförordnad chef för kommunens omsorgsförvaltning.

Men att den fördjupade granskningen skulle handla om att Ivo sett allvarliga brister är hon frågande till.

– Som Ivo förklarat det för oss är det inte för att de hittat några brister utan de har tittat på hur många smittade och döda boendena hade under ett visst tidsfönster och valt ut de som hade mest just då. Och Ängsbacken 2 var hårt drabbat vid den tidpunkten, säger hon.

– Nu får vi se vad det här nästa steget i Ivos granskning landar i, men vi har inte själva sett några brister. Tvärtom. Personalen har fått utbildning och haft tillgång till skyddsutrustning.

På onsdagseftermiddagen träffade Maria Lindkvist personal på Ängsbacken för att stämma av med dem.

– De känner sig säkra och trygga, säger hon.

I Gävle säger Katarina Stistrup som är biträdande chef för kommunens välfärdssektor att hon välkomnar en fördjupad utredning av Ivo men att hon inte vet varför just de här boendena valts ut.

Fakta. Covid-19 på äldreboendena i Sandviken

Karl-Johansgårdarna korttids 1 döda, 7 smittade. Har 22 lägenheter.

Karl-Johansgårdarna demensboende 0 döda, 1 smittade. Har 26 lägenheter.

Kremlan 4 döda, 18 smittade. Har 81 lägenheter.

Lillviksgården 5 döda, 9 smittade. Har 44 lägenheter.

Ovansjögården 0 döda, 6 smittade. Har 35 lägenheter.

Rosengården 3 döda, 4 smittade. Har 20 lägenheter.

Solbacken 0 döda, 7 smittade. Har 32 lägenheter.

Solängsgården 0 döda, 0 smittade. Har 19 lägenheter.

Vallgården 0 döda, 0 smittade. Har 13 lägenheter.

Åsgården 0 döda, 0 smittade. Har 31 lägenheter.

Ängsbacken äldreboende 1 0 döda, 5 smittade. Har 44 lägenheter.

Ängsbacken äldreboende 2 4 döda, 11 smittade. Har 44 lägenheter.

Ängsbacken demensboende 2 döda, 12 smittade. Har 33 lägenheter.

Dödstalen omfattar äldre som dött på boendet. De som avlidit på sjukhus är inte inräknade i statistiken som Sandvikens omsorgsförvaltning tagit fram och som avser perioden mellan 24 mars (då man hade första misstänkta smittfallet) och 8 juliarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar