Sverige behöver ett tak – vi kan inte ta emot alla


Nog är det bra att kunna erbjuda asyl för de som behöver, men ett tak på mottagande behövs. Även om Sverige är ett rikt land så kan vi inte ta emot alla som vill hit. Vi måste säga nej, vi kan inte ta fler utan be de sökande vända sig till andra länder.

Vi har också en boende befolkning att ta hand om och jag tycker de också har rätt att få den hjälp de behöver. Vi har mycket som behöver göras för våra äldre exempelvis, ska den hjälpen minskas för att asylmottagningen ska vara nummerlös?

Charity begins at homearbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar