Pedagog åtalas för narkotikabrott – förfalskade recept och hämtade ut tung medicin


Hon arbetar på en skola i Gävle kommun som pedagog. Nu är hon åtalad för ringa narkotikabrott och urkundsförfalskning efter att ha förfalskat ett recept på narkotikaklassad medicin. Läkaren, vars underskrift pedagogen fejkade, är hennes fostermamma.

Fostermamman är pensionerad läkare och säger i polisförhör att hon inte har skrivit ut medicinen till pedagogen.

– Ingen klok läkare skulle skriva ut Oxascand i styrka 25 x 3 om dagen, har fostermamman sagt i polisförhör.

Pedagogen är även utbildad sjuksköterska, men blev tidigare av med sin legitimation.

– Jag hade tagit narkotikapreparat på jobbet ifrån arbetsgivare, har hon själv sagt i polisförhör.

I förundersökningen framkommer det att hon har haft ett narkotikamissbruk tidigare, men att hon inte längre ska ha det.

När hon hämtade ut medicinen Oxascand, som är ett lugnande och narkotikaklassat medel, upplevde personalen på apoteket kvinnan som påtagligt ledsen. De ringde direkt upp fostermamman, som berättade att hon inte skrivit ut receptet.

Pedagogen erkänner brottet i förhör med polisen.

När tidningen når skolans rektor vet hon först inte om åtalet. Hon säger att hon inte kan kommentera det enskilda ärendet om en anställd på grund av sekretess.

Men hon kan yttra sig om generell hantering kring anställda som åtalas eller döms för narkotikabrott. Åtgärderna kan variera, bland annat kan den anställda erbjudas stödinsatser.

– Det beror på vad man kommer överens om med den anställda. Så det finns alltid planer när något händer, säger rektorn.

Hur ser er narkotikapolicy ut på skolan?

– Det faller ju inom ramarna för nolltolerans. Då kan vi erbjuda stödinsatser eller personalvård, exempelvis. Det är många bitar man tar tag i när något händer.

Precis som vid alkoholmissbruk har arbetsgivare ett rehabiliteringsansvar vid narkotikamissbruk. Missbruk är inget direkt skäl för uppsägning.

Skolinspektionen har tillsynsansvar för skolan det rör sig om. Agnes Gidlund, pressekreterare, är inte insatt i ärendet, men menar att om det blir en fällande dom kan en oberoende utredning eventuellt påbörjas.

– Om vi bedömer att det finns grund för att antingen en varning eller att dra tillbaka legitimationen så går vi in med en anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd. Sedan är det de som beslutar i ärendet, säger hon.

Rektorn på aktuell skola har enligt Agnes Gidlund ingen skyldighet att anmäla en anställd till Skolinspektionen.

– Men vi måste få in information, antingen att det kommer som en anmälan från till exempel skolan, eller om vi får information från domstol.

Faktorer som kan spela in om Skolinspektionen går vidare med ärendet till Lärarnas ansvarsnämnd kan exempelvis vara lämplighet och skicklighet i arbetet.

– Är det en dom där man gjort sig skyldig till brott, där vi bedömer att man kanske inte ska vara lärare, till exempel sexualbrott, så kan vi gå in med en anmälan. Men vi måste kunna styrka en lärares eventuella olämplighet eller oskicklighet för att vi ska kunna gå vidare till Lärarnas ansvarsnämnd. Så en dom eller dokumentation behövs.

Huvudförhandling är planerad till början av november.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar