För trångt och höga hastigheter i Stigslundsbacken


Hastigheten för buss- och biltrafik ska enligt förfrågan till kommunen vara satt till 50 km, men var är skyltarna?

Breddad cykelbana – bra! Men efter Tallåsvägen finns inte ett enda övergångsställe. Förut fanns ett högst upp i backen, men det är flyttat till Furumovägen. För att komma till busshållplats mot centrum måste man gå över Hjortstigen, övre delen av Tallåsvägen och över Furumovägen.

Ett övergångsställe nere i backen skulle inte sitta i vägen.

Vid infarterna till smågatorna är det nybyggda farthinder och hastigheten är skyltad till 30 km. Men det är parkering tillåten i hela backen på båda sidorna, vilket gör att när man breddade cykelbanan så blev Tallåsvägen smalare. Bussar och större fordon kan inte mötas när bilar står parkerade.

Biltrafiken är hård större delen av dagen, och vilka hastigheter, ibland kan man tro att det är streetracing. Det är ju så att det är utfarter från fastigheter och mindre gator, och det bor även barn här, plus att det finns en in/ut-fart till mataffär.

Här skulle man bli glad om polisen visade sig, så alla tungfotade bilister fick en aha-upplevelse.

U.B.F.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar