Beviljad skyddsjakt på skarv längs Gävlekusten: “Stor påverkan på fisket”


Gävleborgs län har flera känsliga fiskpopulationer som drabbats hårt av den växande skarvstammen och vid inventering av stammen som finns i länet beräknar man att skarven äter omkring tre ton fisk per dygn.

Sandra Wahlund, handläggare på länsstyrelsen, menar att havsöringen är särskilt drabbad.

– Skarven har ökat ganska ordentligt i området och den har stor påverkan på framförallt havsöringen och laxyngel som sätts ut, säger hon.

Gävle kommun ansökte om skyddsjakt efter skarv redan den 29 april men fick avslag då Gävle fågelklubb motsatte sig.

– Ansökan avslogs med hänvisning till de häckande skärgårdsfåglarna som befann sig i området, säger Sandra Wahlund.

Skyddsjakten inleds den 15 juli och pågår till och med den 30 november. Tillståndet gäller öarna Pålsgrundet, Kalkstensgrundet, Långraten och Kaxarna i Gävlebukten.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar