Två läsår i Hemlingby väntar för hela Fridhemsskolan


Bakom köpcentret i Hemlingby växer en helt ny stadsdel fram. Här ska det kommunala fastighetsbolaget Gavlefastigheter bygga en helt ny grundskola och förskola.

Den ska enligt planen stå klar i juni 2023, ett år senare än vad det ursprungligen var tänkt.

Då kommer de elever som hunnit flytta till området få sällskap av hela Fridhemsskolan.

– Tanken är att evakuera hela Fridhemsskolan och riva den. Men det finns plats för många fler elever än bara dem, säger Cecilia Öhlén på Gavlefastigheter.

Fridhemsskolan stängs helt samma sommar. Den ska rivas och ersättas av en helt ny byggnad i två plan.

Eleverna ska på det viset både få mer ändamålsenliga lokaler och en större skolgård.

Höstterminen 2025 får så Fridhemseleverna flytta tillbaka till en helt nybyggd skola.

Det innebär att det endast är de Fridhemselever som nyligen lämnade sexårsverksamheten och nu firar sitt första sommarlov som kommer att hinna flytta tillbaka och uppleva den nya skolan tillsammans med de elevkullar som börjar på skolan de kommande tre läsåren.

Enligt Thomas Hartikainen, skolchef på Gävle kommun, finns det ännu inget beslut om transporter eller skolskjutsar från Fridhems upptagningsområde till Hemlingby.

– Det här är först om tre år, vi har andra evakueringsplaner på andra skolor och förskolor som ligger närmare i tiden, säger han.

Cecilia Öhlén hoppas att en hel del barn kommer att kunna cykla eller ta sig till fots till den tillfälliga skolplaceringen i Hemlingby.

Ett utbyggt cykelbanenät är på gång i Gävle. Bland annat ska en cykelbana dras på bullervallen längs Spängersleden.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar