Kugg-Eva – finns hon? Så svårt är det att ta körkort i Gävle – bara en godkänner fler än den fäller


En bekants bekant körde upp i Gävle här om dagen. Han blev kuggad och var rätt besviken. “Fan, jag fick Kugg-Eva”, tjurade han efteråt. “Hon har inte godkänt en enda människa på hela året”.

Bland grupper av körkortsaspiranter har en egen liten mytologi etablerats. I den så kan man behöva traggla körtimme efter körtimme med föräldrar och bekanta, lägga ner en förmögenhet på körlektioner, hetsplugga körkortsböcker så att man klarar sig genom teoriprovet – bara för att komma till uppkörningen för att se en Kugg-Lasse eller Kugg-Eva komma gående på håll.

Och i den sekunden vet man – enligt den här mytologin – att alla ansträngningar varit förgäves. Det här är ett nålsöga som ingen går igenom.

Å andra sidan kommer alla att förstå, när man kuggar efteråt, att det inte behöver ha någonting med ens egen körförmåga att göra. Så som ursäkt, eller som försvar, är berättelsen helt perfekt.

Men den är inte helt sann.

Vi har begärt ut handlingar som visar hur många procent av alla uppkörare som var och en av de olika trafikinspektörerna i Gävle bedömer som godkända. En trafikinspektör godkänner 40 % av alla uppkörningar under ett år. En annan godkänner 50 %. Tre andra ligger inom det spannet. (Genomsnittet för alla godkända i hela Sverige ligger på 45,77 %.)

Så det vida spridda ryktet om att någon enskild trafikinspektör skulle vara så nitisk att han eller hon kuggade i stort sett alla som kom för att köra upp – det stämmer helt enkelt inte.

Men 40 eller 50 procent, det är ju ändå viss skillnad? Bör man ändå oroa sig för vilken trafikinspektör man råkar få på uppkörningen?

Nej, säger Trafikverket. De menar att spridningen i procent är naturlig och att den kommer sig av att körkortsaspiranterna som kommer har olika färdighetsnivåer och förarutbildningsbakgrund, och att det statistiska materialet inte är större än att sådana saker kommer att slå lite olika.

Yvonne Ringström Sjöstedt är enhetschef för förarprov på Trafikverket i Gävle. Hon känner till att det finns en föreställning om att vissa trafikinspektörer skulle vara omöjliga.

– Jag har hört sådana rykten, och de gick under den tiden då jag själv tog körkort också, säger hon.

– Men skulle de vara sanna, då skulle inte statistiken se ut som den gör.

Hon säger att de jobbar väldigt idogt och väldigt medvetet med att bedömningen ska vara helt jämn, inte bara bland trafikinspektörerna i Gävle utan i hela Sverige.

– Ditt prov ska bli bedömt likadant i hela landet, oavsett var du kör upp.

De för noggrann statistik. Skiljer sig någon enskild trafikinspektör för mycket från kontorets snittprocent så kollar man varför. Kan man inte hitta någon naturlig orsak, typ utbildningsbakgrund hos dem som kommer för att köra upp, så gör man en åtgärdsplan för den trafikinspektören.

Sedan finns det särskilda fortbildningsgrupper som åker runt i landet, utbildar och åker med i bilen ibland vid förarprov. Ibland åker trafikinspektörerna i Gävle med någon kollega som sitter och bedömer, bara för att se hur den jobbar. Och ibland spelar de in filmer med fingerade trafiksituationer som de tittar på tillsammans och diskuterar bedömningar.

OK, så någon av er kör mot gult och filmar det och sedan sitter ni och pratar om det efteråt?

– Nej, just det gör vi inte. Men det kan handla om bedömning av backning och parkering, sådana situationer.

Jag frågar Yvonne Ringström Sjöstedt om hon känner till fallet med de israeliska domarna. Det gör hon inte.

Fallet med de israeliska domarna finns i en vetenskaplig studie från 2011 som undersöker om en så allvarlig sak som rättssäkra bedömningar kan ha någon relation till en så enkel sak som mätt-och-belåtenhet.

En avdelning med åtta israeliska domare jobbade med att ta ställning till benådningsansökningar från israeliska fängelsefångar. I vissa fall gav de bifall, vilket betydde villkorlig dom under resten av fängelsetiden, i andra fall avslag, vilket betydde att fångarna fick fortsätta sitta i finkan.

Studien gick igenom över 1000 fall under en 10-månadersperiod och fann ett tydligt mönster i statistiken.

Det handlar om ett dagsmönster. Tre gånger om dagen peakade benådningsbesluten. Det var direkt efter frukosten, lunchen och eftermiddagsfikat. Då var domarna beredda att benåda ungefär 65 % av ansökningarna. Sedan segnade diagramkurvorna ner mot noll, eller nära noll benådningar, i exakt samma takt som domarnas egna blodsockernivåer.

Frågade man domarna om de trodde att det skulle kunna finnas ett sådant här samband sade de naturligtvis spontant att nej, så här kan det inte förhålla sig, sådant godtycke kan inte få förekomma i en rättsstat, utan här handlar det om fakta och lagar och praxis och vedertagna principer och professionalitet. Men diagrammen var brutalt avslöjande.

Yvonne Ringström Sjöstedt säger att de inte gör några motsvarande mätningar på Trafikverket, alltså mätningar över dagen, och hon säger, när jag berättar om fallet med de israeliska domarna att “den kopplingen är konstig, skulle jag säga”.

– Vi är precis som andra som jobbar med subjektiva bedömningar – inom till exempel skola, idrott och rättsväsende – mänskliga.

Hon fortsätter:

– Men vi bedömer helheten. Man kan göra enstaka misstag när man kör upp. Det är först när det blir farliga situationer, eller när vi ser en genomgående brist, som vi inte godkänner körprovet.

Ok, men det här med 10 procents skillnad då? Hur kommer det sig att det är just så stor avvikelse från medelvärdet som accepteras, och inte mindre, eller mer?

Yvonne berättar att man också för statistik på differensen mellan olika provförättare på teoriprovet. I teoriprovet görs alla bedömningar sedan många år tillbaka av datorer. Där finns helt enkelt ingen mänsklig faktor att ta hänsyn till. Men varje prov har ändå också en mänsklig provförättare. Och trots att det alltså är helt datorbedömt så blir det ändå 6-7 % skillnad mellan de olika provförättarna. Det måste alltså betraktas som någon sorts statistiskt normalvärde.

– Därför anser vi att 10 % är acceptabelt när det gäller körproven, säger Yvonne Ringström Sjöstedt.

Fakta:

Siffrorna nedan gäller de 5 trafikinspektörerna på Trafikverket i Gävle.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar