De flesta vill inte lämna sina länder om de inte är tvungna


Som tack, och kommentar, till de excellenta artiklar av Inger Johansson  och Lotta Lagnander. 

Sverige är ett land som berömmer sig självt för att ta solidaritet och rättvisa och jämställdhet mycket allvarligt och som säger sig implementera dessa med de demokratiska tillvägagångssätt som är inskrivna i konstitutionen. I Sverige är Barnkonventionen numera en lag och som nämns i tidigare insändare har Sverige skrivit under konventioner som handlar om mänskliga rätter – inklusive asyl- och migrationsrätt.  

Tydligen betyder de konventioner/lagar ingenting när de inte passar. Ingenting är solitt med dem när Migrationsverket lagligt kan besluta att separera familjemedlemmar, och även deportera barn utan sina föräldrar. Hur rimmar det med Barnkonventionen? Och nu med ett förslag som ligger på nuvarande Migrationskommitténs skrivbord, blir det ännu värre. Då blir både Barnkonventionen, Flyktingkonventionen och asylrätten inte bara kompromissat, utan nästan utslagna. Detta är inte mindre än skamlig.

De flesta vill inte lämna sina länder om de inte är tvungna, och i vår nuvarande värld finns det hur många anledning som helst att fly: krig, terrorism, korruption, svält, ras och etniskt resning som pågår hela tiden. Hoppas vi i Sverige inte är tvungna att bara titta på och låta bli…

En fd migrant, numera inte så stolt medborgarearbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar