En chef borde vara “föreklok”


Vem kunde ana att det fanns något som var lägre än ansvarigas kompetens, jo det var de ansvarigas ynkliga försök till bortförklaringar för att gömma sina brister i dimma.

Läs artikeln i tidningen. Kan nämna några, hur gjordes bedömningen “inte corona”? Och skyddsutrustning borde väl användas vid all influensa kanske?

Dåliga rutiner, litet lager, chefers ansvar. Man är mer rädd om sitt lager än personalen. Chefen  hänvisar till andra kommuners rutiner… Vad har det med saken att göra?

Säger också att det är lätt att vara efterklok. En kompetent chef är förutseende och föreklok. Det är väl det vi betalar för? Kompetens och lämplighet måste ligga först vid allt anställningsförfarande. Ser fram emot en eventuell förbättring

Jannearbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar