Varför är offentliga toaletten låst?


Varje morgon strax före 06:00, när jag behöver använda toaletten vid Förvaltningshuset i Gävle, så är den låst. Bor det någon där? Det syns ingen markering, vare sig röd eller grön. Hålls toaletten låst under natten? Varför finns det i så fall ingen underrättelse om det?

Larz Gustafsson, Gävle

SVAR DIREKT:

Toalettens öppettider är 07.00–21.00.

Information om Gävle kommuns offentliga toaletter, inklusive öppettider, hittar du också på kommunens hemsida gavle.se.

Gävle kommun, Livsmiljö Gävlearbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar