Ökat stöd för mer lokal journalistik till Arbetarbladet: “Glädjande besked”


Han menar att stödet just i detta läge är viktigt för tidningens totala prenumeranter som finns utspridda över ett stort geografiskt område. Stödet för 2020 går till mer lokal journalistik i kommunerna i Ockelbo, Älvkarleby och Hofors.

– Vi vill kunna leverera nyheter från hela bevakningsområdet. Så det är ett glädjande besked. Det inte längre något självklarhet att mindre orter får den typ av bevakning som vi haft tidigare, säger Jacob Hilding.

Stödet betyder extra mycket för läget tidningen befinner sig i just nu, menar han. Ett läge där hela mediebranschen i stort är inne i en pågående omstrukturering med nya affärsmodeller och minskade annonsintäkter, men även där den tuffa våren med corona som inneburit att Arbetarbladets annonsförsäljning dippat rejält.

Medienämnden beslutade om att ge lägre belopp än det Arbetarbladet sökte. Det läser Jacob Hilding som att de vill sprida vita-fläckar-stödet över fler geografiska områden i Sverige.  Men sammantaget får tidningen mer stödpengar för ökad lokal journalistik än förra året.

Arbetarbladet sökte det teknikneutrala stödet med fokus på lokal journalistik under våren. Stödet är utformat för att skapa incitament för långsiktiga journalistiska satsningar och riktas till alla typer av nyhetsmedier.

– Tidningen lever av sina prenumeranter, annonsintäkterna och mediestöd. Alla tre inkomstben är viktiga. Det extra stödet gör att vi kan satsa på dessa kommuner på ett sätt vi inte kunnat annars. Stödet är bra just nu. Men vi behöver mer prenumeranter. I längden kommer det inte hålla ekonomiskt för att kunna bevaka dessa områden.

FAKTA

Hofors kommun – Tidningen får 80 procent av sökt belopp. Det är 576 000 kronor och är 20 procent mindre än förra året.

Älvkarleby kommun – Tidningen får 50 procent av sökt belopp i Älvkarleby kommun. det är 360 000 kronor och är lika mycket som förra året.

Ockelbo kommun – Tidningen får ett helt nytt stöd för Ockelbo kommun på 80 procent av sökt belopp. Det är 576 000 kronor. arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar