Efter storvarslet på Sandvik – fler jobb kan försvinna närmaste året


I kölvattnet av storvarslet på Sandvik har nu Gävleborgs län det tredje högsta varselantalet per invånare i landet. Enligt siffror som SVT Gävleborg tagit fram varslades 414 personer i länet förra veckan. Under samma period förra året varslades 81 stycken.

– Antalet varslade är oroväckande och leda till många uppsägningar. Arbetslösheten är redan hög och kommer bli ännu högre, säger Mohamed Chabchoub, Arbetsförmedlingschef i Gävleborg.

Vilken arbetsgrupp drabbas hårdast?

– Det är mest ungdomar som anmäler sig som arbetslösa. Konsekvensen av det här blir att konkurrensen om lediga jobb ökar. De som har tidigare arbetserfarenhet kommer nog ändå klara sig bra och gå vidare. Men vissa ungdomar, utrikesfödda och funktionshindrade kommer få det tuffare att komma in på arbetsmarknaden.

Hur ser prognosen ut framöver?

– Utifrån vår prognos ser vi tyvärr att detta kommer fortsätta. Förhoppningsvis kanske det vänder kring hösten 2021 eller i början på 2022. Allting beror på hur coronaläget utvecklas.

I torsdags höll även Region Gävleborg en pressträff angående coronaläget i länet. Där talade man bland annat om den rådande lägesbilden på arbetsmarknaden:

– Nya inskrivna arbetssökande hos arbetsförmedling har sjunkit drastiskt jämfört med tidigare veckor och det beror på skolungdomarna. De har sökt och nu anmält sig till sommarjobb, sa Jan-Olof Friman, tillförordnad regional utvecklingsdirektör​.

Äldre arbetssökande har även fått delar av säsongsjobben tillade Friman innan han fortsatte:

– Gävleborg län sticker ut i den senaste mätningen som gjorts utav småföretagsbarometern. Vi är det enda länet som uppvisar en positiv konjunkturindikator för nästa år. Men trots det är den lägre än vad den normalt brukar vara.

Gävleborg län är också ett av åtta län där sysselsatta förutses öka närmaste året.

– Det finns en positiv uppgång, men det kommer tyvärr finns de som kommer bli utan arbetstillfällen, sa Friman.

Friman avslutade med att tala om stöd till näringslivet. I nuläget har man avsatt 40 miljoner kronor som ska gå till att stötta små och medelstora företag på kort och lång sikt.

– 15 miljoner kommer fördelas ut för att hjälpa företagen i deras omställning. Hittills har vi delat ut 2,7 miljoner till 36 företag, sa Friman.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar