Man måste ha känsla för kommunikation


Vad som helst kan hända i Ockelbo, enligt den sommarbilaga som nått prenumeranterna av Gävles två tidningar. Att detta stämmer kunde vi läsa i Arbetarbladet strax efter midsommar. Det framgår att man ska vara i rätt desperat behov av av en lägenhet där, innan man anlitar det dominerande bostadsföretag som i pressen gjort sig känt för sin undermåliga service.

På ett uppslag i tidningen rapporterades om en familj Falk, vars lägenhet blev obeboelig efter en brand i grannens kök. Kanske gick det bra sen för grannen – det framgick inte av texten. Familjen Falk erbjöds en tillfällig bostad nära den som skadats, båda i Ockelbogårdars bestånd. Där invaderades de av myror som förstörde deras mat och orsakade personskador. Efter lång väntan sanerades krypen bort. Sen kröp vägglöss fram ur vrårna i samma tillfälliga lägenhet, och det visade sig att i Ockelbogårdar samtidigt fanns ett par dussin lägenheter med samma skadedjur.

Förutom de merkostnader och de extra besvär som detta orsakat den drabbade familjen har, enligt artikeln, bostadsföretagets fastighetsförvaltare varit nästan omöjlig att nå. Inte heller har han hört av sig efterhand, när han vetat om att hyresgäster sökt honom. Anledningen, har han förklarat, har varit att han ofta sitter i telefon eller är på språng. Det är en beskrivning som passar in på kanske varannan svensk – och definitivt inget skäl till att i en servicefunktion välja bort service.

Jag saknar all kompetens när det gäller att driva företag, men jag vet en del om information. Denna fastighetsförvaltare gör förhoppningsvis god nytta inom andra sektorer hos sitt företag, men den viktiga och självklara uppgiften att ha god kontakt med hyresgästerna måste läggas på någon med känsla för kommunikation och tillmötesgående. Alternativet för ett bostadsföretag, som är angeläget om en positiv image och ett respekterat varumärke, blir i stället ett raserat anseende och ett tappat förtroende.

Barbro Sollbearbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar