Gävlebo utsatt för övergrepp av kontaktperson – kommunens hantering utreds av IVO


När i tid och exakt vad som har hänt vill Katarina Stistrup, biträdande sektorchef Välfärd Gävle, inte gå in på.

– Jag kan inte gå in mer på detaljer i det enskilda ärendet.

Personen har inte varit kontaktperson förut, men lämnat referenser och registerutdrag utan anmärkningar inför uppdraget. Händelsen inträffade dock innan kommunen beslutat att godkänna denne som kontaktperson.

– Rent generellt så har man en färdig process som man följer, ungefär som en anställningsintervju. Men det kan vara saker som missas.

En kontaktperson enligt LSS är en person som ska stödja en enskild person att bryta isolering och kunna delta i samhällslivet, skriver IVO på sin hemsida. Syftet är att underlätta för personen att få ett mer aktivt och socialt liv.

Samarbetet med kontaktpersonen avslutades omgående av ansvarig handläggare när kommunen fick kännedom om det som hänt.

Går det att säga att det har brustit i någon rutin just i det här fallet?

– Nej, det tycker jag inte. Det är jättebeklagligt att det här har hänt. Det här är sånt vi måste diskutera. Inom all socialtjänst arbetar man kontinuerligt med systematiskt kvalitetsarbete. Det här är en aspekt man måste diskutera i det arbetet. Jag kan inte se att det är något fel på rutinen, men det är upp till IVO att bedöma om vi gjort tillräckligt.  

Katarina Stistrup menar att det inte har funnits något i rekryteringsprocessen som gjort att de behövt ifrågasätta personen.

– Så länge vi jobbar med människor och har människor anställda och personer som utför uppdrag åt oss så kommer vi aldrig att kunna säkra till 100 procent att det de säger och den referenstagning de visar är helt sann.

Kommunen har Lex Sarah-anmält sig själva och nu ska IVO bedöma hur de har utrett frågan och om något mer behöver göras. Katarina Stistrup berättar att de tittade på att göra en polisanmälan men att det redan gjorts en av någon annan vid det laget.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar