Gävle först ut i Sverige – blir pilotstad för Coops nya obemannade minibutiker


Meta Persdotter, vd för Coop Mitt sedan november förra året, är minst sagt glad över att vara en del av utvecklingsprojektet där Gävlebornas köpupplevelse och behov kommer att påverka matkedjans arbete med att prova ett nytt butikskoncept. Det handlar om två butiker till att börja med.

– Detta är en stor nyhet och satsning för hela Coop Sverige. Essensen av det hela är att öka tillgängligheten och servicen ytterligare en nivå för våra kunder. Detta gör vi genom att bredda butiksbeståndet och finnas på fler platser med dygnet-runt-öppet, säger Meta Persdotter.

– Det är stadsdelar där det idag inte finns någon Coop-butik, i glesbygd och vi tänker oss även kunna nå kunder mer säsongsbetonat och kanske även i samband med vissa större arrangemang.

Matkedjan jobbar ständigt med att ta fram olika butikskoncept. Och nu blir Gävle först ut när obemannade butiker testas, där kunderna ska kunna handla när som helst det passar dem på dygnet.

– Vi fick frågan av Coop Sverige om vi i Coop Mitts konsumentförening ville vara först ut – och det ville vi. Detta är en helt nytt koncept för oss med butiker på cirka 30 kvm och med ny teknik, säger Meta Persdotter.

På sikt hoppas de att utvecklingsprojektet ska resultera i flera obemannade butiker, både i Gävle och i Coop Mitts hela geografiska område.

En del av den nya tekniken som blir en del av konceptet är en egenutvecklad app som möjliggör självscanning av varor och betalning med mobiltelefonen. Den ska även ge kunderna olika mervärden som exempelvis innehållsförteckning, allergiinformation och annat.

Gävle ligger strategiskt bra till, menar Meta Persdotter. Att vara nära servicekontoret gör arbetet mycket mer praktiskt. Det blir lättare att följa upp pilotbutikerna – att enkelt och på plats se hur kunderna handlar, kunna justera och följa deras upplevelse.

– Det är otroligt viktigt att detta blir en bra pilot och det ska bli så himla roligt. Det är superviktigt att lyssna in kunderna, säger hon.

Sortimentet i de små butikerna kommer ha drygt 400 varor som täcker basartiklar för dygnets alla måltider.

– Vi kommer satsa på ett väl utformat sortiment som ska provas ut utifrån områdena där butikerna placeras, säger hon.

Under veckan har hon och Gävle kommun besökt tre möjliga platser i Gävle-området för eventuell etablering av de nya butiksmodulerna, men än är inget bestämt.

På frågan om de inspirerats och tittat på någon befintlig ny butikslösning i Sverige eller utomlands, svarar hon:

–Vi har självklart tittat och följt frågan under en längre tid. Utvecklingen inom området skiljer sig åt mellan olika länder och branscher, för oss har det varit viktigt att hitta en lösning som möter våra behov.

Säkerheten i de obemannade butikerna är en viktig fråga i utvecklingsprojektet.

Butiken är kameraövervakad och det finns olika mekanismer på plats för att se till att säkerhetsnivån är hög – både för kunden och för verksamheten, säger Meta Persdotter.

På frågan om försäljningen har ökat under våren berättar hon att online-delen av försäljningen har mångdubblats nu jämfört med innan corona. Men den fysiska handeln är fortfarande störst inom kedjan.

– Denna ökning inom online-handeln innebär att vi gjort en digital förflyttning på två till tre år framåt i tiden – bara på ett par veckor på grund av pandemin. Vi ser helt andra grupper som nu börjar använda sig av möjligheten att handla dagligvaror på nätet, säger Meta Persdotter.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar