Äldreomsorgen måste prioriteras högre på den politiska dagordningen


“Vi har misslyckats med att skydda de äldre” sade statsminister Stefan Löfven i våras. Vi håller med om att pandemin på ett smärtsamt sätt har blottlagt äldreomsorgens kris för allmänheten. Men detta handlar inte bara om covid-19. Under en lång rad år har äldreomsorgen inte prioriterats tillräckligt – de som arbetar i äldreomsorgen får allt mindre tid för de äldre och antalet anställda ökar inte i takt med behoven. Nu kräver PRO, Pensionärernas riksorganisation, förändring.

En nyligen publicerad rapport från Arena idé visar att gapet mellan 2002 års finansieringsnivå och 2019 års finansiering av äldreomsorgen är på drygt 20 miljarder kronor. Det är också värt att notera att hela 96 procent av kommunerna har sparkrav på äldreomsorgen i år. Denna resursbrist måste självklart åtgärdas.

Personalen inom hemtjänsten och på äldreboenden gör ett fantastiskt jobb, men de ska ha rätt förutsättningar att kunna utföra sitt arbete. Både arbetsmiljö och arbetsvillkor behöver förbättras. Ett sätt är att ge fler fasta anställningar – idag är var fjärde som jobbar inom kommunal äldrevård tillfälligt anställd. Inom den privata sektorn är andelen visstidsanställda ännu högre. Detta leder till brist på kontinuitet och äldre som har hemtjänst träffar i genomsnitt sexton olika personal under en tvåveckorsperiod. Det är inte acceptabelt.

Att arbeta med äldre är inget enkelt jobb. Personalen ska förhindra såväl undernäring som trycksår och vårdrelaterade infektioner. Vårdpersonalens yrkeskvalifikationer behöver anpassas efter de äldres behov och politiken måste satsa på att öka andelen utbildad personal inom äldreomsorgen. För att garantera landets äldre en god levnadsnivå vill PRO också att det införs en särskild äldreomsorgslag.

De som skulle skyddas mest i coronakrisen har istället blivit de mest utsatta, och den resursbrist som präglar omsorgen om våra äldre har tillåtits alltför länge. Nu, men även efter coronakrisen måste äldreomsorgen prioriteras högre på den politiska dagordningen. PRO vill uppmana lokala politiker att ta tillvara på all kunskap och det engagemang som finns i pensionärsråden. Den är viktig i arbetet med att skapa en god äldreomsorg.

Eva-Lis Berglund, ordförande, PRO samorganisation, Hofors

Susanne Falk, ordförande, PRO samorganisation, Gävle

Lars Josefsson, ordförande, PRO samorganisation, Sandviken

Lars Henningsson, ordförande, PRO samorganisation, Ockelbo

Solveig Nilsson, ordförande, PRO samorganisation, Hudiksvall

Sonja Strandell, ordförande, PRO samorganisation, Ovanåker

Eve Norell, ordförande, PRO samorganisation, Bollnäs

Lennart Canskog, ordförande, PRO samorganisation, Ljusdal

Britt Åslin, ordförande, PRO samorganisation, Nordanstig

Sonia Larsson, ordförande, PRO samorganisation, Söderhamn

Anita Walther, ordförande PRO Gävleborg

Christina Tallberg, ordförande, Pensionärernas riksorganisatiarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar