Jemen jämnas med marken – med vapen importerade från Sverige


DEBATT. Världen håller på att svika Jemen, läget i landet som är ett av världens fattigaste har länge varit kritiskt. Den Saudiarabiska koalitionen tillsammans med USA har sedan 2015 nästintill bombat Jemen tillbaka till stenåldern. Många experter menar att Saudiarabiens krig, efterföljande svältkatastrof, koleraepidemin som brutit ut och covid-19 kan komma att hota Jemens existens. SSU kan inte vara tysta när ett fattigt och oskyldigt folk håller på att dö ut till följd av Saudiarabiens och västvärldens intressen. Vi får inte svika Jemen, deras kamp för frihet angår oss alla.

2015 inledde Saudiarabien, tillsammans med en koalition av USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland samt flera Gulfländer ett krig mot Jemen. Syftet med detta orättfärdiga krig är att slå ut de jemenitiska huthirebellerna som 2012 lyckades avsätta en Saudivänlig diktator efter 33 års styre. Med hänsynslösa bombningar av oskyldiga och inhumana handelsblockader, tvingas Jemens folk till förödmjukelse och underkastelse.

Skolor bombas

Den Saudiarabiska koalitionen har begått krigsbrott och brott mot mänskliga rättigheter genom att bomba skolor, sjukhus, skolbussar, bostadsområden och tätbefolkade städer. FN har slagit fast att upp till 80 procent av Jemens befolkning – motsvarande 24 miljoner människor – beräknas vara så utsatta att de är i akut behov av humanitärt stöd. 85 000 barn har omkommit av svält och drygt 12 000 civila människor har sprängts ihjäl. Var tionde minut dör ett barn i Jemen. Det är ett fullständigt orättfärdigt och hänsynslöst krig den Saudiarabiska koalitionen bedriver. Jemens folk måste få sin rätt till självbestämmande tillgodosedd – fria från Saudiarabisk imperialism.

Om EU verkligen är ett fredsprojekt kan inte exporten av vapen som dödar oskyldiga människor i Jemen fortgå, det gäller även Sverige.

Saudiarabien – en av världens rikaste oljemonarkier – håller tillsammans med USA och andra mäktiga länder på att jämna Jemen med marken. Inte nog med det, de vapen som Saudiarabien använder sig av har importerats från USA och från EU-länder, inklusive Sverige. Det är bortom all humanitet att det internationella samfundet vägrar ge Jemen det humanitära bistånd de är i desperat behov av och samtidigt säljer vapen som dödar oskyldiga människor i just Jemen.

Stoppa vapenexporten nu

SSU har varit – och är än i dag – en befrielserörelse som kritiserar stormakternas folkrättsbrott och expansionism. Vi måste våga säga det andra inte vågar. Det internationella samfundet måste skicka humanitärt stöd så att Jemens folk kan få se en morgondag. Sverige måste lyfta den Europeiska vapenexporten till Saudiarabien på EU:s dagordning. 

Om EU verkligen är ett fredsprojekt kan inte exporten av vapen som dödar oskyldiga människor i Jemen fortgå, det gäller även Sverige. Till sist måste rättvisa skipas, Saudiarabien måste ställas till svars under internationell rätt för sina folkrättsbrott och brott mot mänskliga rättigheter.

SSU fördömer kriget

Vi får inte låta denna humanitära katastrof fortgå, vi får inte svika de oskyldiga människor som drabbas av detta avskyvärda krig. Det handlar i grunden om att stå upp för ett folks rätt till överlevnad. Allt för länge har Saudiarabiens totalitärism, maktambitioner i Mellanöstern och oheliga allianser med västvärlden gått obemärkt förbi utan någon som helst kritik. 

SSU fördömer kriget och kräver rättvisa för Jemen. Vi måste stå upp för vad som är rätt medan vi kan – för alla folks frihet och hela världens fred. 

 

Av Tajma Sisic

Internationell ledare SSU

Ismail Quttineh

Internationell ledare SSU Örebro län

Lara Badinson

Ordförande PES Stockholm

LÄS MER: FN:s varning: Hjälpen i Jemen på väg att ta slut
LÄS MER: Kriget i Jemen – detta är vad det handlar om

Se första delen i Magda Gad och Niclas Hammarströms prisbelönta reportageresa genom Jemen från 2018expressen

Related posts

lämna en kommentar