Jag bevittnar dagligen gymnasielagens misär

DEBATT. Utbildningsformen för nyanlända elever måste ses över. Det som skollagen kräver – en undervisning anpassad efter elevernas individuella behov – är långtifrån vad nuvarande skolorganisation är kapabel att leverera.  Enbart cirka två(!) av tio utomeuropeiskt födda som har flyttat till Sverige efter 13 års ålder når gymnasiebehörighet. Dessvärre bygger statistiken på en gammal rapport från 2016. Framtida prognoser kommer med all sannolikhet att se ännu dystrare ut till följd av den fortsatta invandringen av ungdomar med sporadisk skolgång som omfattar inte bara asylsökande, utan även kvotflyktingar och anhöriga till…

Read More