Vi beklagar att budskapet om ytersättningsproteser inte når fram till Stefan Sauk


SLUTREPLIK. Stefan Sauk fortsätter att ställa frågan om varför svensk sjukvård inte använder ytersättningsproteser istället för traditionella höftproteser, efter att han själv har opererats med den förstnämnda metoden i Belgien, för att bota sina höftbesvär. 

Vi, som representanter för svensk ortopedisk förening, har försökt att förklara varför vi i Sverige inte använder den metoden. Anledningen är helt enkelt att ytersättningsproteser i välkontrollerade, vetenskapliga studier ännu inte har visat någon uppenbar fördel samtidigt som att operation med ytersättningsproteser innebär större risker än traditionella proteser. Metoden används därför inte i någon större omfattning i något land i världen. Även i Belgien, det land som debattören själv har opererats i, används metoden numera vid mindre än 1 procent av alla höftprotesoperationer. 

Vi välkomnar vetenskaplig evidens

I en replik i Expressen hävdar Stefan Sauk att svenska ortopedkirurger och sjuksköterskor baktalar ytersättningsmetoden. Vi kan bara beklaga att vi inte lyckats nå fram med vårt budskap. Vi välkomnar öppna diskussioner baserade på vetenskaplig evidens och ska fortsätta att arbeta för att göra det tydligt varför svensk sjukvård använder en metod före en annan. 

Som ett led i detta stödjer vi bland annat arbetet inom Nationella programområdet rörelseorganens sjukdomar – där professionsrepresentanter i samarbete med patient- och medborgarföreningar ska ta fram ett standardiserat vårdförlopp för patienter med höftartros. Genom öppna diskussioner baserade på vetenskaplig evidens vill vi skapa ett optimalt omhändertagande av patienter med höftledsartros – tillsammans gör vi varandra framgångsrika.

 

Av Maziar Mohaddes

Docent, ordförande i Nationella programområdet rörelseorganens sjukdomar

Magnus Karlsson

Professor, ordförande i Svensk ortopedisk förening

Nils Hailer

Professor, vetenskaplig sekreterare i Svensk ortopedisk förening

Olof Sköldenberg

Docent, ordförande i Svenska höft- och knäföreningen

Per Jolbäck

Sjuksköterska

Johan Kärrholm

Professor

Henrik Malchau

Professor

Hampus Stigbrand

Överläkare

Linus Nilsson

Överläkare

Ola Rolfson

Professor, Registerhållare

LÄS MER: Stefan Sauk: Försäkringskassan blåser oss i det tysta
LÄS MER: Därför gör vi inte den farliga höftoperationen
LÄS MER: Läkarnas arrogans är farlig för oss patienterexpressen

Related posts

lämna en kommentar