Därför är Moderaternas förslag om slöjförbud ett dåligt förslag


DEBATT. Moderaternas partistyrelse meddelade häromdagen att man vill se en statlig utredning om slöjförbud i skolan. Liberala ungdomsförbundet anser att ett slöjförbud är kontraproduktivt och inskränker religionsfriheten.

Förslaget om slöjförbud i skolan är dåligt av framför allt två anledningar.

För det första är religionsfriheten en rättighet som måste respekteras. Det är givetvis fruktansvärt med kvinnor som förtrycks i religionens namn, men förslaget går också ut över de som inte gör det. Det finns många unga svenska muslimer som vill ha slöja och dessa åtnjuter den grundlagsskyddade rätten att utöva sin religion. Slöjor stör inte undervisningen och alla ska ha tillgång till likvärdig undervisning oavsett seder eller tro. Politiker ska bry sig om vad elever har i huvudet, inte vad de bär på det.

För det andra kan det problem som Moderaterna har identifierat inte lösas med ett slöjförbud. Moderaterna vill motverka hederskultur bland unga barn, vilket i sig är positivt men som så många gånger förr slår Moderaterna med den populistiska klubban i stället för att komma med ett verkningsfullt förslag. Var är Moderaternas satsningar på de organisationer som arbetar mot hedersförtrycket?

LÄS MER: SVT:s märkliga idé om muslimer i tv-utbudet

Flickorna kommer att hållas hemma

Med Moderaternas förslag kommer de flickor man vill hjälpa genom ett förbud inte ens få komma till skolan. De kommer hindras från att gå ut av sina föräldrar och drivas ännu djupare in i ett utanförskap som en jämlik skola bör motverka. 

Det politiska fokuset för att skapa trygghet för alla, speciellt unga flickor, måste vara att stärka skolorna. Mer behörig personal till elevhälsan och en läroplan som lägger större vikt vid arbetet utanför klassrummen räcker mycket längre än förbud gör. Det handlar om att göra livet svårare för den som förtrycker, inte för de som förtrycks. LUF har tidigare drivit att det bör inrättas en särskild enhet mot barn- och tvångsäktenskap med uppdraget att stödja hedersoffer och motverka tvångsäktenskap.

LÄS MER: Stäng alla skolor som tillämpar könsapartheid

Hedersutsatta förtjänar bättre

Det är inte första gången det kommer signalpolitik från M. På senaste tiden verkar det ha blivit en politikersport att göra livet svårare för troende muslimer. Ett annat slag i luften som plockar politiska poäng utan att göra faktisk skillnad var exempelvis det moderata förslaget om förbud av moralpoliser i förorten. 

Alla de troende muslimer som gläds åt sin religion och vill ha slöja, och de flickor som lever i hedersförtryck förtjänar bättre än Moderaternas förslag. Det går givetvis att motarbeta extremism utan att göra oproportionerliga inskränkningar av religionsfriheten. 

LÄS MER: Tonen mot böneutrop är rent islamofobisk

Öka kunskapen i skolan

Självklart ska vi bekämpa att flickor tvingas bära slöja, men om ambitionen är att skydda unga flickor stjälper ett slöjförbud mer än det hjälper. Det bästa svenska politiker kan göra för att motverka hedersförtryck i skolan är att öka fokuset på kunskap i skolan, stärka läraryrket och att frånta inkompetenta kommuner huvudmannaskapet. Dessa reformer leder i sin tur till att fler flickor får den kunskap de behöver för att frigöra sig från förtryck. Kunskap kan ta barn hur långt som helst, och barn som lever i hedersförtryck förtjänar mer än Moderaternas symbolåtgärder.

 

Av Romina Pourmokhtari

Förbundsordförande Luf

Frida Jansson

Förbundsstyrelseledamot Luf

Erik Berg

Förbundsstyrelseledamot Lufexpressen

Related posts

lämna en kommentar