Arbetsmiljöverket borde fundera över sitt arbetssätt


SLUTREPLIK. Arbetsmiljöverkets tf generaldirektör Håkan Olsson lyfter fram att dialog är kärnan i ett bra arbetsmiljöarbete. Dialog är inte information, eller envägskommunikation. Företagarna uppfattar inte att Arbetsmiljöverket är intresserade av att ha en dialog på riktigt – annars hade vi, som företräder 60 000 småföretagare, de facto blivit inbjudna till samråden som hålls, oavsett vad Arbetsmiljöverket vill göra gällande. 

LÄS MER: Varför smutskastar ni mindre företag, Arbetsmiljöverket?

I myndighetsinstruktionen 5 § står det tydligt att Arbetsmiljöverket ska samråda med arbetsmarknadens parter och andra organisationer i den mån det behövs för verksamheten – utrymmet att bjuda in oss till dialog finns alltså. Parterna själva har riktat allvarlig kritik mot myndigheten för att samråden är undermåliga och mer är av ”informationskaraktär” än samråd i den mån de genomförs, vilket tyder på att dialogen som Olsson lyfter fram inte fungerar så bra.

Arbetsmiljöverket.

Foto: DN

Småföretagen är en viktig pusselbit i arbetet med att skapa en säker arbetsmiljö, men de flesta mindre företag har inte den specialistkunskap som större företag har i form av HR-avdelningar och skyddsombud. Företagaren själv måste sköta allt, inklusive det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det kräver ett regelverk som är enkelt att hitta och lätt att förstå, liksom praktiskt stöd med hur man kan avhjälpa brister.

Om nu hälften av alla företag inte uppfyller de grundläggande kraven för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete borde Arbetsmiljöverket fundera på hur man kan ändra på sina arbetssätt och ta till sig vår kritik. För att visa att myndigheten menar allvar med dialog kan de börja med att bjuda in oss till samråden. 

 

Av Lise-Lotte Argulander

Arbetsrätts- och arbetsmiljöexpert hos Företagarnaexpressen

Related posts

lämna en kommentar