Det vore tjänstefel att inte driva fallet till Högsta domstolen


REPLIK. Isak Skogstad beskriver händelsen i Lidköping som att en lärare lyfte bort en bråkstake, men utesluter viktig fakta som att eleven har flera diagnoser och är placerad i en specialklass. Inte heller att det finns handlingsplaner runt eleven som starkt uttrycker att denne inte bör vidröras över huvudtaget. Läraren tar trots det ett grepp om elevens hals/huvud. Det är Barn- och elevombudets (BEO:s) skyldighet att ta händelsen vidare. 

LÄS MER: Vi lärare måste få lov att skicka ut bråkstakarna

Tingsrätt och hovrätt bedömer förhållandena som oklara, och utifrån det vore det närmast tjänstefel av BEO att inte överklaga till HD. Inte minst för att finna prejudikat i svåra avväganden. Dessutom riktar BEO inte kritiken mot enskilda lärare, utan enbart på en huvudmannanivå. Ombudsmannen består av jurister, inga allmänna tyckare, som tolkar skollagen från 2011.

Avfärdas som ”lättkränkta”

69 procent av alla ärenden som BEO hanterar rör elever som kränker och mobbar andra elever. Det är i praktiken de här eleverna man sparkar på. Elever som äntligen tagit mod till sig att berätta om övergrepp men i debatten lättvindigt kallas ”lättkränkta”.

LÄS MER: Lärare lyfte bort störande elev – myndighet kräver skadestånd

Höj nivån i debatten, och ta reda på fakta innan ni sparkar på de elever som ligger ned. Låt oss i stället prata om en nolltolerans mot kränkningar och mobbning i skolan. Problemen vi elever ser i vår vardag, varje dag, i stället för snabba politiska utspel.

 

Av Leo Gerdén 

Ordförande Sveriges elevråd

 

Sveriges elevråd är landets största elevorganisation på grundskolan med över 11 000 medlemmar i fria och självständiga elevrådexpressen

Related posts

lämna en kommentar