De som vill sluta röka förtjänar bättre alternativ


REPLIK. Helen Stjerna från A Non Smoking Generation kallar Philip Morris en ulv i fårakläder och menar att tobaksindustrin måste ersätta sina kunder med en ny generation nikotinister. När den tekniska utvecklingen och kunskapen förändras är det naturligt att även industrin gör det, men företagens vinst behöver inte längre vara förenat med folkhälsans förlust.

Vi är eniga med A Non Smoking Generation om att det bästa är att aldrig börja röka. Vi vet att den som börjat har mycket att vinna på att sluta. Vi vet också att cigaretter är det farligaste sättet att konsumera nikotin. Trots detta är det många som fortsatt röker. Sverige har möjlighet att bli världens första helt rökfria land genom att kombinera ett slutdatum för cigarettförsäljning med en strategi likt Storbritanniens, Norges och Nya Zeelands, där myndigheter välkomnar alternativ som leder rökare bort från cigaretter. 

Vi har grund för våra påståenden

Helena Stjerna skriver att vår nyligen lanserade produkt (IQOS) som används med rökfri tobak, saknar vetenskaplig dokumentation. Detta är inte korrekt. Philip Morris har sänt in 200.000 sidor med vetenskaplig dokumentation till amerikanska Food and Drug Administration (FDA). FDA har noga gått igenom vår ansökan samt tillgänglig oberoende forskning. I förbindelse med att FDA beviljade produkten försäljningstillstånd i USA konstaterade FDA att produkten släpper ut ett lägre antal och en mindre mängd skadliga substanser än cigaretter. 

LÄS MER: När kunderna dör krävs nya produkter

FDA bedömer att det är liten sannolikhet för att ungdomar och andra icke-rökare börjar med produkten. FDA anser också att data indikerar att rökare som byter bort cigaretterna helt till förmån för den nya produkten utsätts för en mindre mängd giftiga substanser, något som sannolikt leder till minskad risk för tobaksrelaterad sjukdom. Detta innebär dock inte att användning av produkten är utan risk. IQOS används med rökfri tobak. Tobak skadar hälsan och är beroendeframkallande. 

LÄS MER: Snuset räddar liv – lämna det i fred

Inget nikotin till unga

Personer under 18 år inte ska använda nikotin i någon form, något vi är fullständigt överens om med A Non Smoking Generation. Vi stöttar helhjärtat organisationens kamp mot ungdomars användning av nikotinprodukter. Nikotinfri skoltid, förbud mot langning och utbildning av handeln är områden där vi tror oss kunna bidra.  

LÄS MER: Gör Sverige till det första rökfria landet

Vi vet att många som vill sluta röka misslyckas. Därför innebär en realistisk handlingsplan för att nå ett Sverige utan cigaretter att rökare erbjuds alternativ. Om vi inte bidrar med innovation lämnas dock många av dagens rökare kvar i den mest skadliga formen av nikotinbruk – cigaretterna. Som börsnoterat företag ser vi affärsmöjligheter i att erbjuda bättre produkter. Bättre produkterna stavas i det här fallet de mindre skadliga, det finns därför ingen motsättning i företagets vinst och folkhälsans intressen. 

 

Av Anette Rosengren

Nordisk koncernchef, Philip Morris

Claude Guiron 

Vetenskaplig direktör, Philip Morrisexpressen

Related posts

lämna en kommentar