Aningslöst raljerande över Busch Thors kritiker


REPLIK. Sverigedemokraterna är det enda av riksdagens partier som inte har med ordet ”fri” i någon form eller böjning i sitt partiprogram gällande kultur. Läser man programmet noggrannare förstår man varför. 

Fri kulturutövning går nämligen inte ihop med det som finns däri. Tvärtom definieras uttryckligen noga vilka utländska influenser som är godtagbara med SD:s egen utgångspunkt, nämligen de som kan betraktas som ”ytliga”, till exempel mat, kläder och dans. Detta dock under förutsättning att den inhemska befolkningen ”tagit till sig och uppskattar” företeelsen vilket givetvis är extra obehagligt med utgångspunkt från SD:s problematiska inställning till vilka som är den ”inhemska befolkningen”. Övriga mer djupgående influenser som kan komma över landets gränser innefattas i SD:s uppfattning av begreppet ”mångkulturellt”.

LÄS MER: Löjeväckande tävling i att misstolka Busch Thor

KD närmar sig SD:s kulturlinje

När nu Ebba Busch Thor både för samtal med SD och uttalar sig om att det politiska projektet ”mångkulturism” är dött finns därför all anledning att känna oro inför vad hennes agerande står för. När hon i en intervju i augusti avvisade samarbete med SD hänvisade hon till SD:s värderingar. Hennes agerande på senare tid innefattar således uppenbarligen ett närmande – eller möjligen anslutning – till SD:s linje gällande kulturen.

Vilka konsekvenserna av en nationalistisk kulturpolitik än skulle bli för kulturen kan vi vara säkra på en sak: fri blir den inte.

Vad som kan ske med en sådan syn på kulturen illustrerades bland annat i Polen där chefen för Andra världskrigsmuseet, Paweł Machcewicz  sparkades av den nationalistiska kulturministern Piotr Glinski därför att den verksamhet han bedrev ansågs alltför ”Europeisk” och därmed för lite nationalistisk. Samme Glinski försökte också stoppa nobelpristagaren Elfriede Jelineks ”Prinsessdramer” från att spelas på Teatr Polski.  

Vilka är svenska nog?

Motsvarande nationalistiska kulturpolitik skulle givetvis få stora återverkningar även hos oss om den skulle komma att tillämpas i praktiken. Exakt vad KD och Ebba Busch Thor står för är i dag oklart. Därmed också hur en regeringsstödd nationalism skulle ta sig uttryck i Sverige efter ett maktskifte.  

Mattias Lindbergs raljerande över reaktionerna som kommit gällande Ebba Busch Thors agerande är därför oerhört aningslöst. Tvärt om finns det än fler frågor att ställa sig än de som nämns, till exempel om Ebba Busch Thor delar SD:s uppfattning om vilka som är ”svenskar”. Svaret på frågan är nämligen fundamentalt för bedömning om vad som kan godtas utan att betraktas såsom en ”mångkulturell” företeelse. 

LÄS MER: Kristerssons prat om svenska värderingar låter som ett skämt

Vilka konsekvenserna av en nationalistisk kulturpolitik än skulle bli för kulturen kan vi vara säkra på en sak: fri blir den inte. Den har ju nämligen redan begränsat sig genom att ange förutsättningarna för det godtagbara.

 

Av Reine Nelson

Advokat och författareexpressen

Related posts

lämna en kommentar