Aktien lyfter efter omvänd vinstvarning från Pricer



Pricer meddelar att rörelseresultatet och rörelsemarginalen i det andra kvartalet förbättrades jämfört med tidigare perioder.

De goda resultaten beror på omsättningstillväxt kombinerat med en hög bruttomarginal och positiva valutaeffekter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Pricer har haft en fortsatt hög aktivitet av små- och medelstora leveranser under årets andra kvartal, heter det.

Omsättningen beräknas uppgå till cirka 271 miljoner kronor i det andra kvartalet 2019, vilket motsvarar en tillväxt om 22 procent jämfört med andra kvartalet 2018.

Ökningen av omsättningen i kombination med en hög bruttomarginal till följd av en gynnsam produkt- och kontraktsmix samt positiva valutaeffekter förväntas resultera i en väsentlig förbättring av rörelseresultatet, skriver Pricer.

Rörelseresultatet för det andra kvartalet, som ännu ej är slutligt fastställt, beräknas uppgå till cirka 34 miljoner kronor andra kvartalet i år, jämfört med 20,1 miljoner kronor motsvarande period i fjol. Det motsvarar en rörelsemarginal om 12,5 procent under andra kvartalet 2019.





Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar