Deutche Bank presenterar åtgärder och preliminärt resultatDen tyska storbanken Deutsche Bank presenterade på söndagen en rad omstruktureringsåtgärder och ett preliminärt resultat för det andra kvartalet 2019.

Bankens justerade kostnader ska minskas med en fjärdedel till år 2022, bland annat genom nedskärningar inom investmentbankverksamheten. Deutsche Bank meddelar även ett nytt ledarskapslag.

Det framgår av flera pressmeddelanden från banken i spåren av en tid med spekulationer och medieuppgifter om vad som var på gång.

Deutsche Bank räknar med att redovisa en förlust för det andra kvartalet 2019 på 500 miljoner euro före skatt och en nettoförlust på 2,8 miljarder euro. Exklusive engångskostnader räknar banken med en vinst före skatt på cirka 400 miljoner euro och ett nettoresultat på 120 miljoner euro.

Intäkterna väntas ha uppgått till 6,2 miljarder euro i kvartalet. Kostnaderna bedöms ha varit 5,6 miljarder euro, eller 5,35 miljarder mätt på justerad basis.

Deutsche Bank ska bland annat inrätta en fjärde division benämnd Corporate Bank, lämna vissa verksamheter inom aktieområdet och minska kapitalanvändningen inom räntehandelsområdet.

Vidare ska kapital om 5 miljarder euro återföras till aktieägarna från år 2022. Deutsche Bank meddelar samtidigt uppdaterade kapitalmål. Banken räknar med att inte behöva ta in nytt kapital i samband med omstruktureringen, är budskapet.

Deutsche Bank avser ha en kärnprimärkapitalrelation på 12,5 procent. Bankens bruttosoliditet planeras att öka till 4,5 procent år 2020 och till 5 procent från år 2022. Avkastningen på materiella tillgångar ska uppgå till 8 procent år 2022.

Den 24 juli väntas Deutsche Banks delårsrapport för det andra kvartalet.

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar