Bulten vinstvarnar | AffärsvärldenFordonsunderleverantören Bultens resultat för det andra kvartalet avviker negativt från tidigare resultatnivåer.

Resultatet har påverkats negativt av lägre volymer men också av en lägre produktionstakt i syfte att balansera varulagernivåerna mot efterfrågan.

Det framgår av ett pressmeddelande.

“Vi är inte nöjda med utvecklingen under kvartalet men produktionsanpassningen har varit nödvändig i nuvarande marknadsläge”, säger vd:n Anders Nyström i en kommentar.

Den negativa resultatutvecklingen “är en följd av vikande efterfrågan, framförallt under senare delen av kvartalet” samt genomförd balansering av Bultens varulager mot efterfrågan. Balanseringen av varulagret är något som beräknas påverka resultatet för andra kvartalet negativt med cirka 25 miljoner kronor”, heter det vidare.

Bolaget påpekar att det tidigare har talat om en ambition att anpassa lagernivåerna. Bulten pekar också på att den nedgång på personbilsmarknaden som inleddes under det andra halvåret 2018 och det allmänna marknadsläget har återspeglats i Bultens volymer.

“I dagsläget är efterfrågan fortsatt något svagare jämfört med föregående år och volymerna avseende de nya kontrakten har fått en mer utdragen upprampning. Givet dessa förutsättningar kommer produktionstakten fortsatt att vara lägre i början av kvartal tre, dock ej i samma omfattning som under andra kvartalet”, heter det från vd:n.

Bulten släpper sin fullständiga rapport för det andra kvartalet den 10 juli.

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar