Detaljhandeln sjönk i maj | AffärsvärldenFörsäljningsvolymen i detaljhandeln, i fasta priser och kalenderkorrigerad, sjönk 0,5 procent i maj, jämfört med samma månad föregående år.

Det visar statistik från SCB.

Enligt Infront Datas prognosenkät väntades försäljningen ha ökat med 2,0 procent.

Dagligvaruhandeln minskade 2,1 procent medan sällanköpsvaruhandeln steg 0,9 procent.

Jämfört med månaden före minskade detaljhandelsförsäljningen med 2,0 procent i april.

Under den senaste tremånadersperioden (mars-maj) var den säsongsrensade försäljningsvolymen 1,4 procent högre än närmast föregående tremånadersperiod (november-januari).

I april steg detaljhandeln med reviderade 3,7 procent i årstakt (3,9).

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar