Cannabis skadar både kroppen och miljön


REPLIK. Som väntat kom det ett försvar för cannabisodlingarna som reaktion på min artikel om dess miljöeffekter. Otto Larsson från Piratpartiet hävdar att det är patetiskt att använda miljöargument mot cannabis samt att konsumenterna nekas mediciner genom förbudet.

Låt mig bara ta upp några enstaka felaktigheter i Larssons argument. Cannabis ställdes under internationell narkotikakontroll 1925 med den andra opiumkonventionen, som ingicks under Nationernas Förbund. Initiativtagare var Egypten, som sett vådorna av cannabisbruk.

LÄS MER: Vi som vill legalisera cannabis är trötta på lögnerna

Nytta och risker

Frågan om att tillåta en viss substans som läkemedel avgörs på basen av nytta och risker med substansen. En lång rad narkotika har tidigare varit läkemedel men efter hand dragits in från medicinskt bruk när riskerna blivit för allvarliga. Det har gällt bland annat heroin och fenmetrazin men även de tidigare cannabisberedningarna Cannabitropin och Cannabisol, som drogs in 1950. 

Nuförtiden avgörs frågan om cannabisberedningar skall tillåtas för medicinska indikationer mot bakgrund av samma kvalitets- och riskbedömningar som för andra läkemedelssubstanser, bland annat om det finns ersättningsmedel. Det är ländernas läkemedelsmyndigheter som efter prövning enligt fastställda vetenskapliga krav godkänner läkemedel för användning inom sjukvården. 

LÄS MER: Cannabisodling är ett gigantiskt miljöproblem

Mediciner över internet

En rad växtberedningar, som kat, koka och kratom, kan ha farmakologiska effekter utan att vara godkända som läkemedel i Sverige. I fråga om cannabisberedningar godkänner Läkemedelsverket sådana (en blandning av CBD och THC), under namnet Sativex, endast för multipel skleros. Läkemedelsverket har också nyligen varnat för att det ”Både i Sverige och i andra länder förekommer en osanktionerad medicinsk användning av CBD-baserade produkter, exempelvis oljor, kapslar och inhalations-lösningar. De säljs bland annat över internet och marknadsförs mot en lång rad sjukdomar.” Verket uppmanar i stället användare att vända sig till vården. 

Uppgifterna om miljöpåverkan av cannabisodlandet både utom- och inomhus, inklusive vattenåtgången, kommer från amerikanska forsknings- och faktaöversikter som använts för administrativa och juridiska beslut. (Cultivating Disaster, Calaveras County, 2017; Mills: Energy Policy vol 46.) 

Slutligen: Avsikten med min artikel var att göra upp med den ofta upprepade men felaktiga och missvisande bilden av cannabisproduktion som ett miljövänligt alternativ. 

 

Av Sven-Olov Carlsson

F d internationell president World federation against drugs

Projektledare Prevent don’t promoteexpressen

Related posts

lämna en kommentar