Arbetslösheten sjunker | AffärsvärldenTotalt var drygt 331.000 personer, 6,6 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar i slutet av april.

Det är 7.000 färre jämfört med samma månad förra året, då arbetslösheten var 6,8 procent.

Det visar Arbetsförmedlingens, AF, månadsstatistik.

Den öppna arbetslösheten uppgick till 3,4 procent av arbetskraften i maj, jämfört med 3,5 procent föregående månad och 3,5 procent för ett år sedan. Antalet öppet arbetslösa var 170.000, 3.000 färre jämfört med samma månad föregående år.

Av de inskrivna arbetslösa i maj var 136.000 inrikes födda och 195.000 utrikes födda.

Av de utrikes födda var 160.000 födda i ett land utanför Europa. Som andel av den registerbaserade arbetskraften har arbetslösheten bland utrikes födda minskat till 18,7 (20,2) procent på ett år.

Antalet personer med aktivitetsstöd uppgick till 161.000, eller 3,2 procent av registerbaserade arbetskraften, 4.000 färre jämfört med samma månad föregående år.

95.000 personer hade olika former av arbete med stöd, 3.000 färre jämfört med samma månad föregående år.

Antalet varsel uppgick till 4.900 i maj, något högre än snittet för de senaste tolv månaderna.

Det totala antalet lediga platser var 109.000, jämfört med 138.000 samma månad föregående år.

Bland ungdomarna mellan 18 och 24 år var 40.000 inskrivna arbetslösa i maj, 4.000 färre än under samma månad förra året

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar