Australien sänker räntan | AffärsvärldenAustraliens centralbank, RBA, sänkte på tisdagen sin styrränta med 25 punkter till 1,25 procent (1,50).

I Reuters prognosenkät bland 43 bedömare väntade sig samtliga att räntan skulle sänkas med 25 punkter, till 1,25 procent.

Senaste gången Australiens centralbank ändrade styrräntan var den 2 augusti 2016, då den sänktes med 25 punkter till 1,50 procent.

RBA-chefen Philip Lowe sade i ett uttalande att räntesänkningen görs för att stötta jobbtillväxten och att den kommer att bidra till att snabbare minska arbetslösheten.

Han sade att centralbanken kommer att noga följa utvecklingen på arbetsmarknaden och justera sin politik för att stötta en uthållig tillväxt och för att med tiden uppnå inflationsmålet.

Räntesänkningen kommer också att ge förtroende för att inflationen kommer att möta målintervallet, enligt Lowe.

Centralbankchefen sade att RBA ser en underliggande inflation på 1,75 procent i år och 2 procent 2020.

Ekonomin väntas växa med omkring 2,75 procent under 2019 och 2020 och utsikterna stöttas av ökade investeringar i infrastruktur och en ökad aktivitet i råvarusektorn.

Den främsta inhemska osäkerhetsfaktorn fortsätter att vara utsikterna för hushållens konsumtion, som påverkas av en utdragen period med låg inkomsttillväxt och sjunkande huspriser.

Enigt Lowe har takten i prisnedgångar på vissa bostadsmarknader har dämpats och dessutom har tillväxten i bostadskrediterna stabiliserats den senaste tiden.

RBA framhöll att utsikterna för den globala ekonomin “fortsatt är rimliga, även om nedåtrisker som härrör från handelsdispyter ökat”.

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar