Arbetslösheten lägre än väntat | AffärsvärldenArbetslösheten var 6,2 procent i april, icke säsongsrensat, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU).

Enligt Infront Datas prognosenkät väntades en arbetslöshetsnivå på 6,9 procent.

I mars var arbetslösheten 7,1 procent och i april 2018 var arbetslösheten 6,8 procent.

Säsongsrensat uppgick arbetslösheten till 5,9 procent i april, jämfört med 6,7 procent föregående månad. Enligt Infront Data väntades en säsongsrensad arbetslöshetsnivå på 6,5 procent.

Säsongsrensat och utjämnat (trend) uppgick arbetslösheten till 6,2 procent i april, jämfört med reviderade 6,2 procent föregående månad (6,3).

Antalet sysselsatta steg med 93.000 personer justerat för avrundningar, till 5,136 miljoner i april, jämfört med samma månad 2018.

Antal personer i arbetskraften ökade samtidigt med 65.000, till 5,475 miljoner.

Antalet anställda ökade med 80.000 i april jämfört med motsvarande månad föregående år, till 4,639 miljoner.

Antalet fast anställda ökade samtidigt med 71.000, till 3,943 miljoner.

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i april till i genomsnitt 160,0 miljoner per vecka enligt icke säsongsrensade data, jämfört med 165,5 miljoner april 2018.

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar