Deutsche Bank: Kapitalinjektionen inte nog – sälj VeoneerBilsäkerhetsföretaget Veoneers planerade kapitalinjektion på sammanlagt 500 miljoner dollar, cirka 4,8 miljarder kronor, kanske inte är tillräckligt stor, menar Deutsche Bank.

Trycket på branschen ökar, skattemässiga oklarheter kring avknoppningen kvarstår och bolaget är i konflikt med samriskbolagspartnern Nissin Kogyo inom bromssystem.

Det hävdar Deutsche Bank, som läst bolagets rapportering till amerikanska myndigheter (“S1 filing”) och som upprepar sin säljrekommendation för aktien.

“Baserat på S1-rapporten ser vi tydligare tecken på att de 500 miljoner dollarna inte kommer att vara nog. Vi tror att detta innebär att nytt kapital kan krävas nästa år”, skriver bankens analytiker.

Veoneer är mitt uppe i en process om att ta in sammanlagt 500 miljoner dollar i två emissioner. Dels stamaktier för 350 miljoner, dels konvertibler för ett nominellt belopp om 150 miljoner dollar.

Deutsche Bank ifrågasätter tidpunkten för kapitaltillskottet, då bolaget enligt egna uppgifter räknar med att det andra halvåret ska bli starkare än det första.

“Vi tror att denna till synes forcerade tajming, då aktien handlas på rekordlåga nivåer och ledningen för bara tre veckors sedan inte indikerade att det var någon brådska, kan tyda på en fördjupad resultatnedgång och ‘cash burn’ i den rådande branschmiljön”, resonerar banken.

Veoneer skriver i S1-rapporten att bland annat försämrade affärsvillkor och lägre personbilsproduktion än väntat, i kombination med ökade investeringar i forskning och utveckling, kommer att leda till krav på nytt kapital tills bolaget når ett positivt kassaflöde, enligt Deutsche Bank.

Därtill har Veoneer alltså problem med partnern Nissin Kogyo, med vilken bolaget (då Autoliv) bildade ett samriskbolag inom bromssystem i början av 2016. Samriskbolaget har enligt Deutsche Bank gjort betydande förluster på rörelseresultatnivå i spåren av svag efterfrågan och en ogynnsam mix, fjärran från målet om en rörelsemarginal i nivå med dåvarande Autolivs kring 9 procent.

Sedan samriskbolaget bildades med Veoneer störste ägare med 51 procent av företaget, har Veoneer ensamt stått för kapitaltillskotten, då Nissin Kogyo, trots upprepade anmaningar, har vägrat att ge finansiering i proportion till sitt ägande”, citerar Deutsche Bank Veoneer.

Dessutom har synergierna med de aktiva säkerhetsprodukterna inte utvunnits som väntat, varför en översyn av verksamheten planeras.

“Vi tror att Veoneer i slutänden inte vill lämna verksamheten, givet att bolaget vunnit flera stora order i Nordamerika med lansering nästa år, men den offentliga konflikten med partnern kan leda till suboptimala beslut”, kommenterar Deutsche Bank.

Även för Zenuity, som Veoneer samäger med Volvo Cars, pågår en översyn av affärsplaner, strategi och finansieringsbehov för samriskbolaget, framgår det.

Av S1-rapporten framgår också att avknoppningen av Veoneer från Autoliv, som var skattebefriad, kan komma att förlora sin skattestatus om alltför mycket kapital hämtas in via emissioner. Skulle så bli fallet blir Veoneer skyldigt att ersätta Autoliv för de konsekvenser som uppstår.

“Sammanfattningsvis tror vi att dessa fundamentala frågor gör det svårt för investerare att få grepp om hur Veoneers verksamhet till slut kommer att se ut, eller om lönsamheten”, skriver Deutsche Bank, som utöver upprepad säljrekommendation också upprepar riktkursen 18 dollar, motsvarande cirka 174 kronor.

Veoneer handlades på onsdagsförmiddagen till omkring 1878 kronor på Stockholmsbörsen, en uppgång med cirka 0,5 procent för dagen.

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar