Ai-bolaget Betterwealth robotinvesterar åt privatsparareUppstickaren Betterwealth hjälper privatsparare ta investeringsrisk smartare via maskininlärning – lösningar som hittills varit endast för resursstarka institutioner.

Placeringsråden som sparare i informationsunderläge får från en rådgivarbransch full av intressekonflikter varierar i kvalitet. Betterwealths egenutvecklade investeringstjänst automatiserar istället oberoende råd och förvaltning via avancerad dataanalys.

Rådgivningen beaktar varje kunds situation, sparmål och riskpreferenser. Utifrån en väl avvägd målrisk optimerar Betterwealth sedan fram strategiska portföljvikter för olika tillgångsklasser via börshandlade fonder (etf:er).

Sedan sker en dynamisk allokering mellan tillgångarna.

– Vid riskfyllda investeringar kan vinst aldrig garanteras. Du bör däremot se till att bakomliggande processer för automatiserade investeringsbeslut är sunda, sofistikerade och väl utvecklade. Våra ska över tid hålla kundportföljernas risktagande både mer stabilt och välspritt samt mindre exponerat mot stora förluster. Då ökar vi sannolikheten för att kunden ska få mer betalt för sitt risktagande, säger Henrik Jönsson, investeringsansvarig vid Betterwealth.

Från välkända ekonomiska modeller har Betterwealth här byggt enfasmodellsom dagligen läser in datasamband och därifrån klassificerar finansmarknadernas riskfas – lugn, osäker eller stressad – i dag, samt vilken fas de rör sig mot i framtiden. Maskininlärning används i både klassificeringen och prognosen.

Nyckeln som omsätter idéer och modeller i praktik är bolagets molnbaserade systeminfrastruktur.

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar