Eniro minskar omsättningen | AffärsvärldenSökbolaget Eniro redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en rörelseförlust mot föregående periods vinst.

“Q1 börjar lite under förväntningarna på intäkter men vi ligger lägre på kostnadssidan så EBITDA är i linje med våra förväntningar”, säger Örjan Frid i en kommentar.

Omsättningen uppgick till 275 miljoner kronor (354), en minskning med 22 procent mot föregående år. Justerat för försäljningen av Eniro Polska, som avyttrades 2018, minskade rörelseintäkterna med 10 procent.

Ebitda-resultat blev 24 miljoner kronor (48), med en ebitda-marginal på 8,7 procent (13,6). 

Rörelseresultatet blev -20 miljoner kronor (9). 

Resultatet efter skatt blev -38 miljoner kronor (3). 

Resultat per aktie hamnade på -0,59 kronor (0,03). 

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 9 miljoner kronor (-11).

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar