Camurus lämnar prognos för helåretForskningsbaserade läkemedelsbolaget Camurus redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust och lämnar en prognos för första gången. 

Omsättningen uppgick till 18,5 miljoner kronor (14,6), en ökning med 27 procent mot föregående år. Av omsättningen uppgick produktförsäljning till 11,0 miljoner kronor (3,0).

Rörelseresultatet blev -84,4 miljoner kronor (-46,4). 

Resultatet före skatt var -84,8 miljoner kronor (-46,4). 

Resultatet efter skatt blev -67,8 miljoner kronor (-36,3). 

Resultat per aktie hamnade på -1,50 kronor (-0,97).

För helåret spår bolaget intäkter i intervallet 130-160 miljoner kronor, varav 70-90 miljoner kronor i produktförsäljning. Prognosen inkluderar inga möjliga milstolpesbetalningar relaterade till Brixadi i USA.

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar