Engångsposter tynger Ambeas resultat | AffärsvärldenOmsorgsbolaget Ambea redovisar ett resultat efter skatt på 9 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (60).

Resultatet per aktie uppgick till 0:13 kronor (0:33).

Ebita-resultatet uppgick till 90 miljoner kronor (105). I resultatet ingår jämförelsestörande poster om -57 miljoner (-4) avseende omstrukturerings- och förvärvsrelaterade kostnader.

Det justerade ebita-resultatet, exklusive dessa poster, uppgick till 147 miljoner kronor (109), motsvarande en marginal om 5,8 procent (7,4).

Noterbart är att övergången till redovisningsstandarden IFRS 16 av en positiv resultateffekt om 19 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 2.516 miljoner kronor (1.467), en total ökning om 72 procent efter förvärvet av Alers omsorgsverksamhet som slutfördes den 21 januari i år. Den organiska tillväxten uppgick till 2 procent under delårsperioden.

Det operativa kassaflödet uppgick till 214 miljoner kronor (120).

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar